×
306297

การทวงหนี้

ห้ามทวงหนี้เกินวันละครั้ง
22 พฤศจิกายน 2019

เจ้าหนี้อย่าลืมตัว ประกาศมีผลแล้ว ห้ามทวงหนี้เกินวันละครั้ง มีโทษทั้งจำและปรับ

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงหนี้ อาศัยตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 16(1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับ...
ห้ามทวงหนี้ เกิน 1 ครั้ง/วัน
26 สิงหาคม 2019

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ‘ห้ามทวงหนี้’ เกิน 1 ครั้ง/วัน มีผล 21 พฤศจิกายน 2562 นี้

เมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ โดยมีเนื้อหาระบุว่า    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้    1. ประกาศนี้เรียก...