×

การค้าบริการทางเพศ

7 กุมภาพันธ์ 2018

พัทยาของสาวประเภทสอง

‘เมืองพัทยา’ ด้วยความเป็นเมืองที่ตั้งวางบนภูมิศาสตร์เลียบชาดหาด จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งยังเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนที่แสวงผลกำไรจากธุรกิจการท่องเที่ยว จนปรากฏเป็นธุรกิจหลายรูปแบบ ทั้งที่พักอาศัย ร้านอาหาร สถานบันเทิง ฯลฯ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร สภาพเศรษฐกิจของเมืองพัทยาจึงขึ้นอยู่กับรายได้ที่ม...
19 มกราคม 2018

พาชม 5 ประเทศที่ค้าบริการทางเพศได้โดยไม่โดนตำรวจจับ

การค้าบริการทางเพศเป็นหนึ่งในข้อถกเถียงใหญ่ของสังคมไทย ไม่แพ้เรื่องพระราชบัญญัติคู่ชีวิตของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือแม้แต่การอนุญาตให้มีการซื้อขายกัญชา เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ธุรกิจค้าบริการทางเพศยังถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสังคมไทย แต่มักจะแฝงตัวมากับธุรกิจด้านสถานบันเทิงหรืออาบอบนวดต่างๆ และบ่อ...

Close Advertising