×

ปากคำหญิงขายบริการ 4 ประเทศในไทย รายได้หลักแสน

29.08.2018
  • LOADING...

ข้อมูลจากงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ด็อกเตอร์ จอมเดช ตรีเมฆ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ได้เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกจากเหยื่อการค้าประเวณี จำนวน 45 รายจากคนที่ทำงานนี้ในไทย ซึ่งมาจาก 5 ประเทศได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนใต้ ข้อมูลทั้งหมดนี้เก็บในปี 2558 โดยในส่วนของประเทศไทยเก็บข้อมูลสองส่วนคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล หัวเมืองท่องเที่ยว จังหวัดตามแนวชายแดน รวมจำนวน 15 จังหวัด

 

และต่อไปนี้คือปากคำของหญิง 4 ประเทศ ที่เข้ามาแอบแฝงขายบริการทางเพศในไทย

 

 

ภาพประกอบ: Nisakorn Rittapai

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising