×

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

Johnson & Johnson
13 กรกฎาคม 2021

อย. สหรัฐฯ เพิ่มคำเตือน เสี่ยงเกิดกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร กล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังฉีดวัคซีน Johnson & Johnson ชี้ยังพบได้น้อยมาก

วันนี้ (13 กรกฎาคม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) มีคำสั่งให้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิดที่ฉีดเพียงโดสเดียวอย่าง Johnson & Johnson เพิ่มคำเตือนในเอกสารกำกับยาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์อย่างกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barré Syndrome: GBS) หลังเข้ารับการฉีดวัคซีน ชี้ยังพบและเกิดขึ้นได้น้อยมาก   โดยก...
12 สิงหาคม 2017

‘เมื่อดวงตาถูกใช้ช่วยเเทนการสื่อสาร’ รู้จัก SenzE นวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและสื่อสารลำบาก

     จากสถิติข้อมูลล่าสุดที่จัดเก็บโดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ประมาณ 500,000 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวมากถึง 25,000 คน ขณะที่โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) ซึ่งแม้จะมีโอกาสเป็นได้น้อยกว่า แต่หนทางการรักษาให้หายเป็นปกติก็ค่อนข้างริบหรี่      ที่สำคัญผ...

X
Close Advertising