×

กระทรวงศึกษาธิการ

ณัฏฐพล
26 กุมภาพันธ์ 2020

ณัฏฐพลการันตี นายกฯ ไม่ฮุบเงินครู และต้องใช้ ม.44 เพื่อเข้าไปจัดการคดีทุจริตใน สกสค.

เมื่อวานนี้ (25 กุมภาพันธ์) ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชี้แจงแทน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในประเด็นเงินสวัสดิการครู โดยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีต้องการให้มีความโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ที่ไม่ได้ตกกับครูโดยตรง และรัฐมนตรีในรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้ทำตามแนวปฏิบัติต่อกรณีการทุจริตในกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษที่เกิดขึ้นหนัก...
กระทรวงศึกษาธิการ
26 ธันวาคม 2019

ย้ำชัดสายอาชีพไม่ตกงาน ดันอาชีวะเกษตรพัฒนาชุมชน

ย้ำชัดๆ สายอาชีพไม่ตกงาน เพราะความต้องการบุคลากรในตลาดนั้นสูงกว่าสายสามัญ ลบภาพจำเดิมๆ ของสายอาชีพทิ้งไป ขณะที่ รมว.ศึกษาฯ ลั่น พร้อมดันอาชีวะเกษตรพัฒนาชุมชน...
THE STANDARD Daily
13 ธันวาคม 2019

ทำไมต้องเน้นนโยบาย Upskill Reskill กับดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช – THE STANDARD Daily 11 ธันวาคม 2562

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 20.00 น.    THE STANDARD Daily วันนี้พาไปเจาะข้อเท็จจริง หลังกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถูกตัดงบวิจัยวิทยาศาสตร์ 8 พันล้านบาท และช่วงพูดคุยพบกับการผลักดันอาชีวะเกษตรสร้างชาติ สร้างนวัตกรรม เส้นทางนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และทำไมต...
กัลยา โสภณพนิช
6 ธันวาคม 2019

ฟื้นชีวิตวิทยาลัยเกษตรจากสาขาที่ถูกเมิน คุณหญิงกัลยา ดันโครงการอาชีวะเกษตรสร้างชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีกระจายอยู่ 4 ภูมิภาค คือ เหนือ กลาง อีสาน และใต้ ทั่วประเทศไทยกว่า 47 แห่ง แต่ชื่อนี้กลับเลือนหายไปจากความรับรู้ของผู้คน เช่นเดียวกับจำนวนนักเรียนที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ   “เด็กอาชีวะเกษตรคนเรียนน้อยลง เพราะทัศนคติของคนมองเขาต่ำ คิดว่าเรียนเกษตรแล้วไม่มีอนาคต เราจึงอยากจะสร้างมาตรฐานการเรียนเกษตรให้มีความรู้ความสาม...
กัลยา โสภณพนิช
22 พฤศจิกายน 2019

คุณหญิงกัลยา ย้ำ ‘Upskill Reskill’ คือกุญแจสำคัญของคนทำงานในอนาคต เน้นขับเคลื่อน 47 อาชีวะเกษตรสร้างงานด้วยนวัตกรรม

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย ระหว่างการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแผนกอาหารและโภชนาการ ผลงานสถาบันและผลงานของนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยระบุว่า การ Upskill Reskill หรือการเสริมทักษะใหม่ Upskilling และการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ Reskilling เป็นกุญแจสำคัญสำหรับคนทำงานในอนาคต ภายใต้นโยบายอาชีวะเกษตรสร้างชาต...
กัลยา โสภณพนิช
31 ตุลาคม 2019

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช. ศึกษาธิการ ที่ผลักดัน Coding ให้เป็นพื้นฐานของการศึกษาไทย

เวลาที่ได้ยินคำว่า Coding เรามักจะคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว Coding สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมและเรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆ อย่างชั้นประถมศึกษา จากการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานการคิด การวางแผน เพื่อสร้างคำสั่งให้กับคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต ...
กัลยา โสภณพนิช
20 กันยายน 2019

อบรมครูนำร่องสอนภาษาโค้ดดิ้ง 200 กว่าโรงเรียน คุณหญิงกัลยาตั้งเป้าขยายให้ครบทุกแห่งภายในปีหน้า

เมื่อ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผลักดัน ‘ภาษาโค้ดดิ้ง’ (Coding) ให้บรรจุอยู่ในนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เพื่อสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนของเด็กไทย   ภาษาโค้ดดิ้งหมายถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่การเรียนการสอนวิชาโค้ดดิ้งนั้นมีลำดับขั้นตอนเพื่อจุดมุ่งหมายคือฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิด คิดอย่างมีตรรกะ เป็น...
ราชกิจจาฯ ความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา
31 สิงหาคม 2019

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนักเรียน-นักศึกษา มีพฤติกรรมมั่วสุม และแต่งกายล่อแหลมในสถานศึกษา

เมื่อวานนี้ (30 ส.ค. 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้   ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง...
Coding
19 สิงหาคม 2019

รู้จักวิชาแม่ของ Coding ในระบบการศึกษาไทย กับคำตอบที่มากกว่า ‘ไม่ใช้คอมฯ ได้จริงหรือ’

เมื่อ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวระหว่างการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีใจความว่าจะบรรจุวิชาที่ชื่อว่า Coding (ซึ่งหากแปลตรงตัวก็น่าจะหมายถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เข้าไปในหลักสูตรการเรียนของเด็กไทย ก็มีทั้งเสียงตอบรับและตั้งคำถามจากหลายด้านในสังคม    แต่คง...
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
19 สิงหาคม 2019

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ความท้าทายแก้ปัญหาการศึกษาของไทย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช คือใคร ความฝันในวัยเด็ก เส้นทางสู่การเมือง ผู้หญิงกับการเมือง Coding คืออะไร สิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในประเทศไทย ...