×

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

10 มกราคม 2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะบ่อ จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน รับวิกฤตภัยแล้ง

วันนี้ (10 มกราคม) ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จะเร่งดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและจัดหาแหล่งน้ำผิวดินตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำใต้ดินในไทยทั่วทุกภาค ยังสามารถนำน้ำบาดาลมาใช้ได้ในแต่ละปีกว่า 3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร    โดยล่าสุด ได้กำชับให้ทรัพยากรน้ำบาดาลอำนวยความสะดวกประ...
2 ธันวาคม 2019

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชี้ปริมาณน้ำยังเพียงพอให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง 38 จังหวัด

วันนี้ (2 ธันวาคม) ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวถึงสถานการณ์น้ำบาดาลขณะนี้ ปริมาณน้ำที่ใช้ได้โดยไม่กระทบกับการรักษาสมดุลพื้นดิน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาดินทรุด ยังมีปริมาณมากถึง 2 ใน 3 ของปริมาณที่ใช้ได้ หรือเหลือใช้ได้อีกประมาณ 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอที่จะนำมาช่วยสนับสนุน ซึ่งประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สามา...