×

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะบ่อ จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน รับวิกฤตภัยแล้ง

10.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (10 มกราคม) ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จะเร่งดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและจัดหาแหล่งน้ำผิวดินตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำใต้ดินในไทยทั่วทุกภาค ยังสามารถนำน้ำบาดาลมาใช้ได้ในแต่ละปีกว่า 3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร 

 

โดยล่าสุด ได้กำชับให้ทรัพยากรน้ำบาดาลอำนวยความสะดวกประชาชน เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีแผนสำหรับการขุดเจาะตามที่ประชาชนร้องขอ โดยมีรถสำหรับขุดเจาะกว่า 90 คัน 

 

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมกับจัดแผนช่วยเหลือประชาชนแบบเร่งด่วน อีกทั้งยังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการน้ำแห่งชาติไปขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมน้ำประปาหมู่บ้านจำนวน 704 บ่อ 

 

โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลจะมีการพิจารณาพื้นที่การขุดเจาะ เพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้ำสำหรับบริหารจัดการน้ำ ซึ่งการเก็บค่าน้ำจะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ ได้แก่ น้ำเพื่อการเกษตร การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการขออนุญาต 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และนครราชสีมา ให้ขออนุญาตกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ขออนุญาตกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 

ขณะที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยตรง ซึ่งการพิจารณาการขุดเจาะต้องตรวจสอบจากปริมาณน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบทางธรณี เนื่องจากอาจก่อให้เกิดแผ่นดินทรุดในอนาคต 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories