×

กยศ.

เปิด 10 ข้อเสนอเครือข่ายแรงงานฯ ให้รัฐเยียวยา-ช่วยเหลือ พร้อมขอประยุทธ์รับผิดชอบ ไร้ความสามารถบริหาร
11 มกราคม 2021

เปิด 10 ข้อเสนอเครือข่ายแรงงานฯ ให้รัฐเยียวยา-ช่วยเหลือ พร้อมขอประยุทธ์รับผิดชอบ ไร้ความสามารถบริหาร

วันนี้ (11 มกราคม) เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนและองค์กรภาคีทั้ง 24 องค์กร ร่วมออกแถลงข้อเรียกร้องถึงรัฐ เพื่อเยียวยาประชาชนจากโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างกว้างขวาง แต่ภาครัฐบาลกลับยังไม่มีมาตรการเยียวยาประชาชนโดยทั่วถึงอย่างเป็นรูปธรรม อง...

Close Advertising