×

สุวรรณภูมิจัดพื้นที่ดาวน์โหลดแอปฯ AOT Airports ใช้ติดตามตัว หนุนเว้นระยะห่างทางสังคม

25.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (25 มีนาคม) กิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว โดยให้ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากนอกราชอาณาจักรต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน AOT Airports และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ต.8 

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้มีการจัดพื้นที่จำนวน 3 จุด ได้แก่
1. บริเวณหน้าเกต D8
2. บริเวณตรงข้ามทางขึ้นรถบัส เกต D5
3. บริเวณชั้น 2 ตรงจุดตัดฝั่งตะวันออก

โดยได้จัดให้มีพนักงาน Airport Service คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้โดยสารในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะมีความกว้างขวางกว่าเดิม ช่วยลดความคับคั่งและความหนาแน่นในการเข้าคิวก่อนเข้าจุดตรวจหนังสือเดินทาง และถือเป็นการร่วมสนับสนุนการลดความเสี่ยงโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อีกด้วย

 

กิตติพงศ์กล่าวว่า ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากทุกประเทศทั่วโลกต้องถูกคัดกรองอย่างเข้มข้นตั้งแต่สถานีต้นทาง และเมื่อถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะต้องถูกคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิอย่างละเอียด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการจัดเตรียมห้อง Holdroom ของเกต D3 และ D4 ไว้เป็นพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง โดยต้องถูกส่งตัวกลับสถานีต้นทาง เนื่องจากมีเอกสารไม่ครบถ้วน สำหรับผู้โดยสารชาวไทย หากมีเอกสารไม่ครบจะถูกกักตัวไว้ก่อนเช่นกัน จนกว่าจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกใบรับรองให้ครบถ้วนจึงจะสามารถเข้าเมืองได้

 

ทั้งนี้ห้อง Holdroom ดังกล่าวจะถูกแบ่งเป็นห้องของผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติแยกกัน โดยห้อง Holdroom ของเกต D3 สามารถรองรับผู้โดยสาร 88 ราย และห้อง Holdroom ของเกต D4 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ราย 

 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้พักคอยผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร เช่น ภายในห้อง Holdroom บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร พื้นที่โถงผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก โดยได้ติดป้ายสัญลักษณ์ให้มีการเว้นระยะห่างบนเก้าอี้ 

 

นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดจุดยืนภายในลิฟต์ รวมทั้งกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารปรับเปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้ภายในร้านอาหาร อาคารผู้โดยสาร และโรงอาหารที่ให้บริการพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในท่าอาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อร่วมสนับสนุนการลดความเสี่ยงโดยเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เช่นกัน

 

ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้ทำการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย (Entry Screening) ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด (Thermoscan) รวมถึงมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะผ่านเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารทุกคน (Terminal Screening) 

 

อีกทั้งให้ความสำคัญในการใส่ใจดูแลรักษาความสะอาด โดยได้มีการเพิ่มรอบความถี่ในการทำความสะอาดทุกพื้นที่และจุดต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน ทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกแบบ Deep Cleaning อย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นการใช้น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อสูตรของสถาบันบำราศนราดูร เช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง สายพานตรวจค้น ฯลฯ 

 

ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกท่าน โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานด้วย

 

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories