×

สบน. ออกบอนด์ยั่งยืนครั้งที่ 2 ใช้ลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้ม วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท

25.11.2020
  • LOADING...
สบน. ออกบอนด์ยั่งยืนครั้งที่ 2 ใช้ลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้ม วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา จากการสำรวจความต้องการลงทุน (Bookbuild) ในพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 20,000 ล้านบาท สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ที่ 1.652% ต่อปี

 

ทั้งนี้การออก Sustainability Bond ในครั้งนี้เป็นการออกพันธบัตรเพื่อเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ESGLB35DA) ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 30,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) โดยจะทำให้วงเงินรวมของพันธบัตรรุ่นนี้เป็น 50,000 ล้านบาท และ สบน. มีแผนที่จะออกพันธบัตรรุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับ 100,000 ล้านบาท เพื่อให้วงเงินคงค้างของพันธบัตรอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่อง 

 

อย่างไรก็ตาม เงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปใช้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยพันธบัตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มกองทุน กลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุนต่างชาติ 

 

ทั้งนี้ Sustainability Bond นี้ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจาก Climate Bonds Initiative (CBI) และผลักดันประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนการออก Sustainability Bond ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และธนาคารกรุงเทพ 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising