×

ออสเตรเลียทุ่มงบราว 5.5 พันล้านบาท ปกป้องสปีชีส์พืชและสัตว์ ตั้งเป้าการสูญพันธ์ุเป็นศูนย์

04.10.2022
  • LOADING...
ออสเตรเลีย

วันนี้ (4 ตุลาคม) ทางการออสเตรเลียทุ่มงบประมาณ 224.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 5.5 พันล้านบาท) ปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูสปีชีส์พืชและสัตว์เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ในช่วง 10 ปีข้างหน้านี้ ตั้งเป้าการสูญพันธ์ุเป็นศูนย์ (Zero Extinction)

 

โดย ทันยา พลิเบอร์เซก รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย เผยถึงแผนปกป้องและฟื้นฟูสปีชีส์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามและเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ โดยให้คำมั่นว่าจะรักษาพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชป่าให้ได้อย่างน้อย 30% ท่ามกลางแรงกดดันที่มีต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในออสเตรเลีย รวมถึงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโลก

 

ทางการออสเตรเลียได้เพิ่มรายชื่อสปีชีส์สัตว์และพันธ์ุพืชเข้าไปยัง 110 ลิสต์รายชื่อของสปีชีส์ที่เสี่ยงใกล้สูญพันธ์ุ ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเร่งด่วน เพิ่มพื้นที่สงวน และเปิดโอกาสให้ชนพื้นเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมภายในประเทศมากยิ่งขึ้น 

 

พลิเบอร์เซกระบุว่า รัฐบาลออสเตรเลียได้ตัดสินใจแล้วว่า จะร่วมปกป้องชีวิตของสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชท่ามกลางภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น บ่อยครั้งขึ้น และยาวนานมากยิ่งขึ้น รวมถึงนักล่าในระบบนิเวศทั้งหลาย และกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์

 

จากรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียชี้ว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในออสเตรเลียมีแนวโน้มเลวร้ายมากยิ่งขึ้น สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชกว่า 202 สปีชีส์อยู่ในสถานะถูกคุกคาม เสี่ยงใกล้สูญพันธ์ุ มีพันธุ์พืชจากต่างประเทศ มากกว่าพันธ์ุพืชพื้นเมืองของตนเอง ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาถึงแนวทางที่จะรับมือกับความท้าทายครั้งนี้ 

 

โดยอีกเป้าหมายที่สำคัญของแผนงานนี้คือ การปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงการรุกล้ำพื้นที่ป่าเขตอนุรักษ์ต่างๆ จะต้องยุติลงอย่างเด็ดขาด และหันมาพึ่งพาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น 

 

ภาพ: Andrea Izzotti / Shutterstock

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising