×

‘ซะเร็นไพรด์ 2024’ เฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของชาวสุรินทร์

11.06.2024
  • LOADING...

งาน ซะเร็นไพรด์ 2024 (Surin Pride 2024 ) จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และพรรคการเมือง รวมถึงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (For-Sogi) และ Amazing Thailand ที่เข้ามาสนับสนุนซะเร็นไพรด์ในปีนี้

 

ขบวนพาเหรดปีนี้แบ่งเป็น 4 ขบวน ได้แก่ ขบวน Love Wins (สมรสเท่าเทียม) ขบวนที่ฉลองชัยชนะของความรักที่ชาว LGBTQIA+ ต่อสู้มาอย่างยาวนาน, Love for Identity (ตัวตน) ขบวนที่นำเสนออัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย, Love for Dignity (ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์) ขบวนเพื่อยืนยันคุณค่าและศักดิ์ศรีที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ, แรงงาน LGBTQIA+ หรือผู้ให้บริการทางเพศ (Sex Worker) ฯลฯ และ Love for Freedom (เสรีภาพ) ขบวนเพื่ออิสรภาพแห่งการแสดงออกทางความคิด

 

นอกจากนี้งานซะเร็นไพรด์ 2024 ยังเป็นการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของคนสุรินทร์ ได้แก่ ฉลองนโยบายสมรสเท่าเทียม ฉลองแชมป์ชิงช้าสวรรค์ และฉลองสุรินทร์เมืองสร้างสรรค์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศไทยที่จะมีการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC – Thailand Creative & Design Center)

 

งานซะเร็นไพรด์ 2024 เป็นการตอกย้ำว่า จังหวัดสุรินทร์มีความพร้อมในด้านการรองรับเทศกาลสากล มีศักยภาพด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม และพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

 

 

ภาพ: ยุรนันท์ สุขไกร (Hello Photo Thailand) และ ณฐวัฒน์ ตีรวัฒนประภา (Love Story Studio)

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising