×

‘พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม’ นั่งเลขาธิการ สมช. คนใหม่ มาจากทหารนายที่ 5 รับไม้ต่อแก้โควิด

โดย THE STANDARD TEAM
14.09.2021
  • LOADING...
Suphot Malaniyom

วันนี้ (14 กันยายน) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอรับโอน พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม ข้าราชการทหาร ตำแหน่งเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

สำหรับ พล.อ. สุพจน์ หรือ เสธ.ไก่ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 (ตท.22) ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา นับเป็นนายทหารคนที่ 5 แล้ว ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ในยุคของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยก่อนหน้านี้เคยโอนย้ายนายทหารมาดำรงตำแหน่งนี้ถึง 4 คนติดต่อกัน ได้แก่ พล.อ. ทวีป เนตรนิยม, พล.อ. วัลลภ รักเสนาะ, พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา และ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์

 

สำหรับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคโควิดด้วย โดยดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising