×

กกต. ยกคำร้อง สุดารัตน์ไม่ผิด ปมปราศรัยข้อมูลผู้สมัครผิด ชี้ไม่ทราบข้อเท็จจริง และแก้ไขชี้แจงประชาชนแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
20.07.2019
  • LOADING...
Sudarat Keyuraphan

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเลย โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับคำร้องว่าคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 2, เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย, ศุกร์ไกล จันทร์สว่าง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสันติภาพ เชื้อบุญมี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 จังหวัดเลย เป็นผู้ถูกร้องที่ 1-4 ตามลำดับ ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5)

 

จากกรณีกล่าวหาว่า คุณหญิงสุดารัตน์หลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ซึ่งต่อมาผู้ร้องได้ยื่นหนังสือขอถอนคำร้องสำหรับผู้ถูกร้องที่ 2 และผู้ถูกร้องที่ 4 แต่ กกต. ได้พิจารณาหนังสือขอถอนคำร้องแล้วเห็นว่าคำร้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ และระบุพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนและไต่สวนต่อไปได้ จึงไม่อนุญาตให้ถอนคำร้อง

 

จากการพิจารณาข้อเท็จจริงจากรายงานการไต่สวน ตลอดจนพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 คุณหญิงสุดารัตน์ได้ปราศรัยหาเสียงด้วยข้อความว่า “เขต 1 เลือก 1 ได้ 3 ได้นายกป๊อกเป็น ส.ส. เขตได้ศุกร์ไกล เป็น ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ และได้สุดารัตน์เป็นผู้รับใช้”

 

ขณะปราศรัยหาเสียงดังกล่าว ศุกร์ไกลได้ถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยไปแล้ว แต่คุณหญิงสุดารัตน์ไม่ทราบข้อเท็จจริง และเมื่อทราบข้อเท็จจริงก็ได้ชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปทราบ ดังนั้นการกระทำของคุณหญิงสุดารัตน์จึงเป็นการกระทำโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ไม่มีเจตนาหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสี่คนกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. ตามคำร้องแต่อย่างใด กกต. จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories