×
376199

สุดารัตน์ ติวเข้ม ส.ส. เพื่อไทยซักฟอกงบฯ ปี 2564 ชี้รัฐบาลไร้วิสัยทัศน์ ไม่เตรียมพร้อมแข่งขัน เป็นภาระทางการคลัง

โดย THE STANDARD TEAM
30.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (30 มิถุนายน) พรรคเพื่อไทย จัดประชุมสรุปเตรียมความพร้อมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ ส.ส. ของพรรค คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค กล่าวว่า งบประมาณที่กำลังจะผ่านสภา มีความสำคัญในการตรวจสอบ และต้องปรับงบประมาณให้เกิดความเหมาะสม เพราะทุกเม็ดเงินจะต้องไปตอบโจทย์การฟื้นฟูเศรษฐกิจได้จริง ซึ่งในการจัดงบประมาณปี 2564 มองว่าจะมีปัญหา เพราะรัฐบาลจัดทำงบไม่มีความเหมาะสม ไม่มีการเตรียมพร้อมรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ 

 

จัดงบประมาณอย่างไม่มีวิสัยทัศน์ จัดงบที่ไม่เตรียมพร้อมให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันหลังวิกฤตโควิด-19 เพราะหลังวิกฤตโควิด-19 เศรษฐกิจจะเกิดปัญหา กำลังซื้อทั่วโลกหดหาย เหลือแค่กำลังซื้อในประเทศ การจะเปิดประเทศต้องสร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุข แต่รัฐบาลยังมองความมั่นคงด้านอาหาร การป้องกันประเทศ ไม่มองถึงด้านสาธารณสุข แม้รัฐบาลจะบอกว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมจะลดลง แต่เห็นว่ายังมีงบผูกพันที่ต้องดำเนินการ และในงบปี 2564 ยังตั้งงบผูกพันในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ ซึ่งมองว่าเป็นงบที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับประชาชน รวมถึงการจัดงบรัฐบาลไม่คำนึงถึงภาระทางการคลัง โดยเฉพาะรายรับรองประเทศ แต่จัดงบที่เพิ่มภาระให้กับประเทศ และยังเห็นว่าการจัดงบประมาณปี 2564 นี้ ส่อให้เกิดการทุจริต เพราะมีการจัดงบแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อน เพื่อเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้นประชาชนจะต้องจับตาดูงบประมาณที่สูงถึง 8.5 ล้านล้านบาท ซึ่งรวมทั้งงบเงินกู้ งบประมาณปี 2563 และงบประมาณปี 2564 รัฐบาลจะสามารถนำไปฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้หรือไม่

 

ด้าน กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการศึกษาเอกสารงบประมาณปี 2564 แล้วเห็นว่า ส.ส. ของพรรคไม่ควรรับหลักการ ในวาระ 1 เพราะคิดว่าการจัดทำงบประมาณปี 2564 ของรัฐบาลตั้งอยู่บนความประมาท อาจนำประเทศไปสู่ภาวะล้มละลายทางการคลัง และการจัดงบประมาณไม่สามารถรองรับภาระหนี้สาธารณะที่เกิดจากการทำงบประมาณ เพราะมีรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ถือเป็นการสร้างภาระ และลดความพร้อมในการกู้เงินมาชดเชยภาระการขาดดุลงบประมาณในอนาคตได้

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories