×

กยศ. ใจป้ำ ใครปิดหนี้ก่อนกำหนดลด 3% ลดเบี้ยปรับคนเบี้ยวหนี้ลง 85%

โดย THE STANDARD TEAM
05.12.2018
  • LOADING...

ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงว่า ทาง กยศ. ได้ออกระเบียบเพื่อให้สิทธิ์สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ และมีความตั้งใจในการชำระหนี้ก่อนกำหนด หากมาปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุนลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ. 2561 ซึ่งระบบจะลดหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อผู้กู้ยืมติดต่อชำระหนี้ปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

กยศ. อนุมัติมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับให้ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 นี้ด้วย เนื่องจากได้พิจารณาอย่างรอบคอบมาระยะหนึ่งแล้ว และเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันตัดสินใจชำระปิดบัญชีเพื่อปลดภาระหนี้ของตนเองได้เร็วขึ้น โดยผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิ์ลดเบี้ยปรับ รวมทั้งติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ กยศ.

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising