×
202581

นายกฯ ร่วมพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา

19.02.2019
  • LOADING...

ช่วงเช้าวันนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายกามินี ชยวิกรมะ เปเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัดวายามบาและภริยา พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวที่สุด ที่สืบสายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ขณะตรัสรู้ที่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

 

 

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบคุณ นายกามินี ชยวิกรมะ เปเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัดวายามบา ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะผู้แทนพิเศษของ นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้แก่รัฐบาลไทย นับเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลและมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวไทยและพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นของขวัญล้ำค่าจากศรีลังกา ซึ่งเป็น ‘มิตรประเทศที่รักและใกล้ชิด’ โดยมอบให้เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อความผาสุกและมั่งคั่งของประเทศและประชาชนชาวไทย การที่เราได้อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์และทำพิธีประดิษฐานรวมทั้งสมโภชในวันนี้ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ยั่งยืน และเป็นสิริมงคลระหว่างไทยและศรีลังกาตลอดไป

 

 

นายกรัฐมนตรีมีความยินดีที่ตลอดระยะเวลา 64 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับศรีลังกา ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือในหลากหลายมิติ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยมีจุดเด่นในด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่ยืนยาวมานานก่อนหน้านี้หลายศตวรรษ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และส่งเสริมให้ความร่วมมือในทุกด้านเจริญรุ่งเรือง มีการติดต่อระหว่างกัน โดยเฉพาะในระหว่างประชาชนด้วยกันที่เข้าใจและผูกพันกันอย่างแนบแน่น

 

ในโอกาสการประกอบพิธีประดิษฐานและสมโภชหน่อโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระเมตตาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป พร้อมทั้งขออนุโมทนาในกุศลจิตของรัฐบาลศรีลังกา ตลอดจนประชาชนชาวศรีลังกาที่ได้มีมุทิตาจิตในการมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ในครั้งนี้ประสบความสุข เจริญในธรรม และมีความสำเร็จรุ่งเรืองในกิจวัตรการงานต่างๆ รวมทั้งเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างไทยและศรีลังกาตลอดไป

 

ภาพ: สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories