×

เปิดบัญชีทรัพย์สินเศรษฐา รวย 659 ล้านบาท ยื่นเพิ่มโทเคนดิจิทัล-เงินฝาก

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2024
 • LOADING...
เศรษฐา

วันนี้ (17 มิถุนายน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยมีรายชื่อของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งเป็นการยื่นเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยมีทรัพย์สินของตนเองและ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา รวมทั้งหมด 1,020,668,683 บาท และมีหนี้สินรวม 10,182,549 บาท

 

โดยมีรายการทรัพย์สินของเศรษฐาจำนวน 659,591,567.19 บาท ประกอบด้วย

 

 • เงินสด 1,000,000 บาท
 • เงินฝาก 6,896,558.77 บาท
 • เงินลงทุน 1,501,624.64 บาท
 • ที่ดิน 158,400,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาท
 • ยานพาหนะ 50,000,000 บาท
 • สิทธิและสัมปทาน 87,539,563.78 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 135,740,700 บาท 

 

ส่วนของรายการหนี้สินของเศรษฐามีเพียงเงินเบิกเกินบัญชี 9,732,579.38 บาท และในส่วนประกอบการลงทุนนั้นพบว่า เศรษฐามีจำนวนเงินรวม 1,501,624.64 บาท ซึ่งการยื่นเพิ่มเติมพบรายการหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ และแบบคำขอและเอกสารประกอบพร้อมสำเนาจำนวน 14 ฉบับ 

 

เนื่องจากเพิ่งทราบว่ามีทรัพย์สินเป็นดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัลชื่อ SiriHubA จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝากจำนวน 197,048 บาท โดยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,956.49 บาท 

 

ด้าน พญ.พักตร์พิไล มีทรัพย์สิน 361,077,116.76 บาท และหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชี 449,979.77 บาท ประกอบด้วย

 

 • เงินสด 1,800,000 บาท
 • เงินฝาก 47,023,391.63 บาท
 • เงินลงทุน 52,352,913.61 บาท
 • ยานพาหนะ 28,000,000 บาท
 • สิทธิและสัมปทาน 845,511.52 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 256,255,300 บาท 

 

รวมทรัพย์สินทั้งสองคน 1,020,668,683.95 บาท
รวมหนี้สินทั้งสองคน 10,182,549.85 บาท

 

ขณะเดียวกัน สุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 พบว่า สุเมธและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 86,717,201.89 บาท ไม่มีหนี้สิน 

 

ทรัพย์สินส่วนตัวของสุเมธ 35,021,119.50 บาท ประกอบด้วย

 

 • เงินฝาก 8,745,523.78 บาท  
 • เงินลงทุน 4,977,482.72 บาท 
 • ที่ดิน 3,000,000 บาท 
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,500,000 บาท 
 • ยานพาหนะ 2,799,000 บาท 
 • สิทธิและสัมปทาน 267,113 บาท 
 • ทรัพย์สินอื่นๆ 13,732,000                         

 

ขณะที่ทรัพย์สินของ สุวรดา รอยกุลเจริญ คู่สมรส 51,696,082 บาท ประกอบด้วย

 

 • เงินฝาก 495,147.15 บาท 
 • เงินลงทุน 8,424,780 บาท 
 • ที่ดิน 8,000,000 บาท 
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,112,500 บาท 
 • ยานพาหนะ 600,000 บาท 
 • สิทธิและสัมปทาน 7,937,634.24 บาท 
 • ทรัพย์สินอื่นๆ 17,126,021 บาท
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising