×

ข้อกำหนดหลัง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ปิดประเทศสำหรับคนต่างชาติ เดินทางข้ามจังหวัดเจอด่านตรวจ

โดย THE STANDARD TEAM
25.03.2020
  • LOADING...

(25 มีนาคม) วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงมาตรการหลังนายกรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

 

THE STANDARD สรุปมาตรการต่างๆ ตามข้อกำหนดที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนดังนี้

 

ข้อห้ามปฏิบัติ

  • ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง โดยห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 (สถานที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะรัฐมนตรีสั่งให้ปิดก่อนหน้านี้)

 

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ เช่น หาดบางแสน หาดหัวหิน หาดพัทยา และศาสนสถาน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม

  • ห้ามคนต่างชาติเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางเรือ ทางบก ทางอากาศ ยกเว้นผู้มีสัญชาติไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย แต่ต้องมีใบรับรองทางการแพทย์ (Fit to Fly), บุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากนายกรัฐมนตรี, ผู้ส่งสินค้าตามความจำเป็นและต้องอยู่ชั่วคราว, คณะทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่ต้องทำงานในประเทศไทย

  • ห้ามแพร่ข่าวเท็จ สร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับโควิด-19 

 

“วันนี้เรายังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิว เพราะเคอร์ฟิวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ยังออกจากบ้านได้ตามปกติ เว้นบุคคลบางประเภท ได้แก่
1. คนสูงอายุเกินกว่า 70 ปี 

  1. บุคคลที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน โรคปอด โรคทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ 
  2. เด็กตั้งแต่อายุ 5 ขวบลงมา เว้นแต่ต้องไปพบแพทย์หรือทำธุระจำเป็น

 

  • การเดินทางข้ามจังหวัด จะมีมาตรการเข้าไปเกี่ยวข้องจนทำให้การเดินทางนั้นยากลำบากขึ้นและไม่ควรจะเดินทาง

 

เช่น ฝ่ายความมั่นคงจะตั้งด่านตามรอยต่อจังหวัด และดูว่ายานพาหนะนั้นได้มีการเว้นระยะในรถห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรหรือไม่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือไม่ เรียกลงมาตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจดูว่าสังสรรค์กันมาหรือไม่ และกำลังเตรียมหาแอปพลิเคชันติดตามตัวผู้เดินทางข้ามจังหวัด 

 

 

วิษณุสรุปว่ายังไม่ปิดประเทศ แต่ปิดประเทศสำหรับคนต่างชาติ ยังไม่ปิดท่าอากาศยาน เพราะต้องเปิดให้คนไทยเดินทางกลับเข้ามา

 

“ปิดเมืองหรือไม่ก็ยังไม่ปิด ยังสามารถเดินทางได้อยู่ แต่จะยุ่งยากลำบาก เพราะรัฐไม่สนับสนุนในการเดินทาง จึงมีมาตรการที่ยุ่งยากลำบากและเสียเวลา

 

“ปิดบ้านหรือยัง ก็ยัง แต่กึ่งๆ เพราะปิดสำหรับคนบางประเภท นอกจากนั้นข้าราชการ พนักงาน คนทั่วไป ยังเดินทางไปทำงานได้ตามปกติ”

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories