×

รัฐบาลเคาะวันหยุดพิเศษ รับการประชุม APEC 16-18 พ.ย. นี้ เฉพาะ กทม.-ปริมณฑล

โดย THE STANDARD TEAM
09.08.2022
  • LOADING...
วันหยุดพิเศษ

วานนี้ (8 สิงหาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นชอบให้มีการกำหนดวันหยุดพิเศษในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ไทยเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน 

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักษาและรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชน เช่น โรงพยาบาล ศาล ตลอดจนธนาคาร ให้พิจารณาตามสมควร ทั้งนี้เรื่องวันหยุดต้องรอเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสการเป็นเจ้าภาพ APEC ของประเทศไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ประชาชนจดจำได้ว่าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ APEC ในปี 2565 และยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในวาระสำคัญนี้ โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

ไตรศุลีกล่าวต่ออีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะฯ, คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ขณะที่หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานความพร้อมการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี APEC ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ ประกอบด้วย สาขาการท่องเที่ยว สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหารและป่าไม้ พร้อมกับรายงานการเตรียมการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและประชุมที่เกี่ยวข้องที่จะมีขึ้นช่วงก่อนการประชุมระดับผู้นำ อาทิ การประชุมระดับรัฐมนตรีในสาขาสตรี และ SMEs ในเดือนกันยายน สาขาการคลังในเดือนตุลาคม รวมถึงการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC), การประชุม APEC CEO Summit และการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC กับที่ภาคเอกชนไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงประชุมสัปดาห์ผู้นำในเดือนพฤศจิกายน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising