×

เปิดชิงทุน Space Camp ปีที่ 3 เฟ้นหา 4 เยาวชนไทยคว้าตั๋วเรียนวิชาสำรวจอวกาศกับ NASA

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2019
  • LOADING...
Space Camp

เมื่อวานนี้ (29 ส.ค.) Space Camp Thailand ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), อสมท, OnDemand Education นำการศึกษา STEM – SPACE ไทยสู่ระดับโลก จับมือศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ (US Space and Rocket Center – USSRC) และศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA Visitor Center) เปิดตัวกิจกรรมและทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปีที่ 3 (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) 

 

ซึ่งในปีนี้มีการเพิ่มทุนการศึกษาเป็น 4 ทุน จากเดิม 3 ทุน นอกจากนี้ Space Camp Thailand ยังดึง 4 ศิลปิน BNK48 ร่วมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา STEM – SPACE พร้อมร่วมเดินทางไปกับนักเรียนทุนเพื่อศึกษาวิชาสำรวจอวกาศเบื้องต้นที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ และศูนย์ข้อมูล NASA ที่รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา

 

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าอวกาศมีความสำคัญตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ไม่ว่าจะเป็นการดูพยากรณ์อากาศ การใช้ GPS เพื่อเดินทางไปประชุมและท่องเที่ยว ขณะที่ภาคธุรกิจอวกาศกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายๆ ด้าน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าประเทศไทย สังคมไทย และเยาวชนไทยจะต้องตื่นตัว เรียนรู้ และแสวงหาโอกาสทั้งทางวิชาการและธุรกิจ กับโอกาสอันยิ่งใหญ่ของความก้าวหน้าในการสำรวจและค้นพบในอวกาศ 

 

ด้วยเหตุนี้ Gistda จึงเข้าร่วมกับศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ และศูนย์ข้อมูล NASA ในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการทุนการศึกษา ค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 เพื่อให้เยาวชนและพ่อแม่ผู้ปกครองไทยเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมต่อแนวโน้มนี้

 

กฤษณ์ คุนผลิน ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ และศูนย์ข้อมูล NASA ประจำประเทศไทย กล่าวว่านักเรียนและผู้ปกครองไทยสนใจการศึกษาด้าน STEM-SPACE เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าชมโครงการกว่า 250,000 คน เมื่อปี 2558 จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้มีการจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยขึ้นมาในปีต่อมา และมีนักเรียนจากทั่วประเทศมาสมัครแข่งขันปีละกว่า 1,000 คน ซึ่งหลักสูตรที่ไปเรียนมีชื่อว่าการสำรวจอวกาศเบื้องต้น โดยนักเรียนที่เข้าร่วมจะต้องใช้ความสามารถด้าน STEM อย่างเต็มที่ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติในภารกิจต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ

 

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ในปีนี้ โดยมีทุนการศึกษาสำรวจอวกาศเบื้องต้นจำนวน 4 ทุนการศึกษาแบบไม่ผูกมัดใดๆ โดยผู้ชนะทุนการศึกษา 2 ลำดับแรกจะได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจนจบปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ อีกทั้งทุกโรงเรียนในประเทศไทยยังสามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 2 คนต่อโรงเรียน ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 13-19 ปี 

 

ทั้งนี้การสอบ Space Camp Aptitude Test (SCAT) ทั่วประเทศจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสามารถสอบได้ที่สาขา OnDemand ที่ระบุไว้ทั่วประเทศ ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนรู้พร้อมทัศนศึกษาที่ NASA ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึง 5 เมษายน 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spacecampthailand.com 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising