×

รู้จัก สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่ ว่าที่ผู้นำฝ่ายค้าน​ แม่ทัพสู้ศึกในสภาฯ

12.07.2019
 • LOADING...
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 เป็นน้องชายของ พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ

 

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ 

 

จบปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ Curry College, Milton,Massschusetts, USA และจบปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ปี 2551 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน และตัดสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคคนละ 5 ปี จึงทำให้สมพงษ์ซึ่งนั่งเก้าอี้รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ รวมทั้งเป็นรองหัวหน้าพรรค ต้องเว้นวรรคทางการเมือง จึงได้มีโอกาสอาศัยเวลาว่างช่วงนั้นไปเรียนหลักสูตร วตท. (สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11 เพื่อร่วมรุ่น อาทิ วราเทพ รัตนากร ประจวบ ไชยสาส์น เป็นต้น 

 

สมพงษ์เป็นอดีตแกนนำกลุ่ม 16 กลุ่มการเมืองในอดีตที่มีความโดดเด่นสูงมาก สมาชิกในเวลานั้นที่ยังโลดแล่นอยู่ในสนามการเมืองและแบ่งขั้วอยู่หลายข้างในปัจจุบันคือ สุชาติ ตันเจริญ เนวิน ชิดชอบ สรอรรถ กลิ่นประทุม เป็นต้น

 

กลุ่ม 16 นี้เอง ที่มีบทบาทสำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชวน จนต้องยุบสภาฯ ผลงานชิ้นโบว์แดงก็คือ สปก.4-01

 

สมพงษ์ปัจจุบันอายุ 77 ปี ผ่านเก้าอี้รองนายกฯ รมว.ต่างประเทศ และอีกหลายกระทรวง เป็น ส.ส. หลายสมัย ที่เชียงใหม่ ไล่เรียงประวัติทางการเมืองได้ดังนี้

 

 • พ.ศ. 2524-2525 กรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตย
 • พ.ศ. 2526-2527 รองเลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย
 • พ.ศ. 2527-2529 เลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย
 • พ.ศ. 2529-2531 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2529-2531 เลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย
 • พ.ศ. 2529-2531 กรรมาธิการร่างกฎหมายงบประมาณ พ.ศ. 2530
 • พ.ศ. 2531-2532 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2531-2532 เลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย
 • พ.ศ. 2531-2532 รองประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2531-2532 รองหัวหน้าพรรคเอกภาพ
 • พ.ศ. 2533-2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พ.ศ. 2534-2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2535-2536 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2535-2536 รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
 • พ.ศ. 2535-2536 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 2)
 • พ.ศ. 2535-2536 ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2537-2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 3)
 • พ.ศ. 2537-2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • พ.ศ. 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 3)
 • พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • พ.ศ. 2542-2543 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 3)
 • พ.ศ. 2544-2548 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2548-2549 ผู้แทนการค้าไทย Special Envoy of the Prime Minister
 • พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2551 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2561 หัวหน้าพรรคเพื่อธรรม (พรรคสำรองของเพื่อไทย)
 • พ.ศ. 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ และถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาฯ
 • พ.ศ. 2562 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising