×

ตั้ง ครม. เศรษฐกิจ ให้กอบศักดิ์นั่งเลขาฯ อนุมัติ 6 มาตรการเร่งด่วนแก้ภัยแล้ง เตรียมลงพื้นที่สัปดาห์นี้

โดย THE STANDARD TEAM
30.07.2019
  • LOADING...
มาตรการแก้ภัยแล้ง

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบการจัดทำปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า ขณะนี้ให้ใช้งบเดิมของปี 2562 ไปก่อน เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2563 จะสามารถออกได้ในเดือนมกราคม 

 

ทั้งนี้มีมติตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นเลขานุการ และกรรมการ 

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้อนุมัติเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาน้ำเฉพาะกิจ พร้อมอนุมัติมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในระยะเร่งด่วน 6 เรื่อง ระยะสั้น 4 เรื่อง และระยะยาว 3 เรื่อง โดยภาพรวมจะบูรณาการ 4 กระทรวง ทั้งกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายในสัปดาห์นี้ 4 รัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น

 

มาตรการแก้ภัยแล้ง

มาตรการแก้ภัยแล้ง

 

สำหรับ 6 ระยะเร่งด่วน คือ 1. การทำฝนหลวง 2. การบูรณาการ 4 กระทรวงสำรวจพื้นที่ พร้อมสนับสนุนเครื่องมือบริหารจัดการนำ้ 3. ปรับแผนระบายน้ำลงแหล่งน้ำที่มีน้ำน้อยกว่า 30% 4. ปรับปรุง 4 เขื่อนหลัก 5. วางแผนการใช้น้ำในแหล่งน้ำ 6. ทำความเข้าใจสถานการณ์น้ำกับประชาชน และ ส.ส. ในพื้นที่ 

 

มาตรการแก้ภัยแล้ง

 

ส่วน 4 มาตรการระยะสั้น คือ 1. ให้งบประมาณในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 2. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลรวมถึงซ่อมแซมบ่อที่มีอยู่ 3.วางแผนการจัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 4. บูรณาการ 4 กระทรวงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

ส่วนแผนระยะยาว 3 มาตรการ คือ 1. ทำแผนบริหารจัดการน้ำ 20 ปี 2. ธำรงทะเบียนแหล่งน้ำและผู้ใช้น้ำ 3. ปรับปรุงแผนการเพาะปลูกล่วงหน้า 

 

มาตรการแก้ภัยแล้ง

มาตรการแก้ภัยแล้ง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising