×

59 วัน แก้หนี้แล้ว 1.35 แสนราย มูลหนี้ 9,186 ล้านบาท มท. ย้ำลงทะเบียนได้ถึง 29 ก.พ. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
29.01.2024
  • LOADING...

วานนี้ (28 มกราคม) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 59 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.00 น. มีมูลหนี้รวม 9,186.339 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 135,616 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 112,300 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 20,625 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 102,731 ราย 

 

ลงทะเบียนแก้หนี้มากสุด กทม.

 

มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก 1. กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน 11,080 ราย เจ้าหนี้ 7,432 ราย มูลหนี้ 814.587 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,534 ราย เจ้าหนี้ 5,021 ราย มูลหนี้ 373.615 ล้านบาท 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,034 ราย เจ้าหนี้ 3,899 ราย มูลหนี้ 328.719 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,812 ราย เจ้าหนี้ 3,492 ราย มูลหนี้ 384.538 ล้านบาท 5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 3,571 ราย เจ้าหนี้ 2,403 ราย มูลหนี้ 296.202 ล้านบาท 

 

ลงทะเบียนแก้หนี้น้อยสุดคือแม่ฮ่องสอน

 

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 218 ราย เจ้าหนี้ 229 ราย มูลหนี้ 12.712 ล้านบาท 2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 303 ราย เจ้าหนี้ 218 ราย มูลหนี้ 20.785 ล้านบาท 3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 355 ราย เจ้าหนี้ 277 ราย มูลหนี้ 13.059 ล้านบาท 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 431 ราย เจ้าหนี้ 324 ราย มูลหนี้ 17.844 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 465 ราย เจ้าหนี้ 338 ราย มูลหนี้ 23.525 ล้านบาท

 

นครสวรรค์ลูกหนี้เข้าไกล่เกลี่ยมากสุด

 

สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 15,362 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 8,702 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 1,556.153 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 919.596 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 636.557 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดคือ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,042 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 188 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 236.342 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 13.922 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 222.420 ล้านบาท 

 

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ มีการดำเนินคดีไปแล้ว 165 คดี ใน 31 จังหวัด

 

ลงทะเบียนแก้หนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์

 

สุทธิพงษ์กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอใช้กลไกระดับพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้เข้ามาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างครอบคลุมและทั่วถึงตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งให้ทุกพื้นที่ดำเนินกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินทันทีที่ได้รับการลงทะเบียน เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุด ควบคู่การจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเปิดรับลงทะเบียนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising