×

สินมั่นคงประกันภัยย้ำความพร้อมให้บริการผู้เอาประกันทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ ยืนยันฐานะการเงินแข็งแกร่ง เงินกองทุนหนาปึ้ก

21.07.2021
  • LOADING...
smk

การตัดสินใจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิดแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (SMK) หลังจากพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสูงขึ้นมาก ซึ่งได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งวงการประกันภัย จนทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต้องออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ให้ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาประกันภัยของสินมั่นคงประกันภัย ซึ่งก็ทำให้สินมั่นคงประกันภัยต้องกลับมาให้ความคุ้มครองผู้ซื้อกรมธรรม์ในแบบดังกล่าวต่อไป

 

ล่าสุด SMK ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า มีความพร้อมในการดูแลคุ้มครองลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทได้อย่างเป็นปกติเต็มความสามารถ และได้แจ้งคงความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 แก่ลูกค้าตามเดิมจนกว่ากรมธรรม์จะหมดอายุ

 

เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ SMK กล่าวภายหลังจากที่คณะผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของ คปภ. เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า “การประชุมร่วมกับ คปภ. ได้มีการปรึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตโควิดที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทาง คปภ. และบริษัทประกันภัยต่างๆ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะร่วมกันหามาตรการที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันภัยบริหารจัดการได้ดี สามารถปรับตัวในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่พึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน และรักษาความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

 

ในโอกาสนี้ บริษัทยังได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความพร้อมในการให้บริการผู้เอาประกันทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ และจะเร่งสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้เอากรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 รวมถึงให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าประกันภัยประเภทอื่นๆ เมื่ออ้างอิงจากข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ของบริษัทล่าสุด ณ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 443% ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 120%

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising