×

วัคซีนโควิด-19 Sinovac ล็อตแรกส่งมอบถึงไทย เตรียมกระจายฉีด 27 ก.พ. นี้

24.02.2021
  • LOADING...
วัคซีนโควิด-19 Sinovac ล็อตแรกส่งมอบถึงไทย เตรียมกระจายฉีด 27 ก.พ. นี้

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เวลา 10.05 น. เป็นครั้งแรกที่ทางการไทยได้รับมอบวัคซีนโควิด-19 Sinovac ล็อตแรก 2 แสนโดส (จากทั้งหมด 2 ล้านโดส) จากบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ซายน์ จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 675 ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ 

 

จากนั้นวัคซีนจะส่งไปยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 2-8 องศา โดยแผนหลังจากนี้องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนจะกระจายไปยังจังหวัดเป้าหมายฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและประชาชนอายุ 18-59 ปี โดยแพทย์เป็นผู้ประเมินและคัดเลือกจากฐานข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาล

 

สำหรับ Sinovac เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายประสิทธิภาพในการต้านโควิด-19 จากการทดลองที่ผ่านมามีดังนี้ 

 

  • 78% (ในบราซิล ครั้งที่ 1)
  • 50.38% (ในบราซิล ครั้งที่ 2)
  • 91.2% (ในตุรกี)
  • 65.3% (ในอินโดนีเซีย)

 

โดยจะต้องฉีดจำนวน 2 โดสห่างกันสองสัปดาห์ ส่วนวิธีการจัดเก็บ สามารถเก็บในตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียสเหมือนวัคซีนทั่วไป

 

ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้เห็นชอบแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 พ.ศ. 2564 ซึ่งมีสองระยะ 

 

โดยในระยะแรกที่วัคซีนมีปริมาณจำกัด เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิด-19 รักษาระบบสุขภาพของประเทศฉีดให้ 5 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน, ประชาชนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ประชาชนที่มีอายุ 60 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งประชาชนทั่วไปและแรงงานในพื้นที่ระบาดของโควิด-19

 

และระยะที่สองเมื่อวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ฉีดให้กับ 7 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์, ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ, กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ในจังหวัดที่เหลือ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising