×

หุ้น ‘CV’ เทรดวันแรกแผ่ว ราคาเปิดบวก 1.53% จาก IPO

02.09.2021
  • LOADING...
CV

บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ หรือ CV เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกวันนี้ (2 กันยายน) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก โดยราคาเปิดการซื้อขายที่ 3.96 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท จากราคา IPO ที่ 3.90 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.53% มูลค่าการซื้อขายราว ​​1,100.03 ล้านบาท จากนั้นราคาปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและแตะราคาสูงสุดที่ 4.32 บาท

 

ทั้งนี้ CV เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,992 ล้านบาท

 

CV ประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ได้แก่ 

  1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
  2. ธุรกิจด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างที่มุ่งเน้นงานให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะ ชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ และงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป 
  3. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบัน CV มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.2 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โครงการ และโรงไฟฟ้าขยะ 1 โครงการ

 

CV มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 640 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 960 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 320 ล้านหุ้น โดยเสนอขาย IPO ในราคาหุ้นละ 3.9 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,248 ล้านบาท 

 

เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CV กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุน 

 

ทั้งนี้ CV มีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้ง 39.8 เมกะวัตต์ และพัฒนาโครงการและ/หรือเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในกิจการด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะใช้ในชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

CV มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวศักดิ์สิทธิเสรีกุล ถือหุ้น 28.2% กลุ่มครอบครัวบัณฑิตกฤษดา ถือหุ้น 16.7% และกลุ่มครอบครัวเลิศเรืองศุภกุล ถือหุ้น 14.6% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

 

CV มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 


 

เตรียมพบกับฟอรัมที่ผู้บริหารต้องดูก่อนวางแผนกลยุทธ์ปีหน้า! The Secret Sauce Strategy Forum คัมภีร์กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตปี 2022


📌
เฟรมเวิร์กกลยุทธ์ใช้ได้จริง
📌
ฉากทัศน์เศรษฐกิจไทยโลก
📌
เทรนด์ผู้บริโภคการตลาด
📌
เคสจริงจากผู้บริหาร

 

ซื้อบัตรได้แล้วที่ www.zipeventapp.com/e/the-secret-sauce

 

#TheSecretSauceStrategyForum2022

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising