×

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รวมตัวคัดค้านบรอดแบนด์แห่งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
30.03.2018
  • LOADING...

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ สรท. และกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจากหลายองค์กร เดินเท้าจากกระทรวงการคลังมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ก.พ.ร. ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องความชอบธรรม และคัดค้านมติ ครม. เห็นชอบในหลักการให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co.) ซึ่งเป็นบริษัทลูก ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้โอนย้ายอุปกรณ์โครงข่ายบรอดแบนด์ของทีโอทีไปไว้ในบริษัทลูก หรือ NBN

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories