×

ประธานสภาฯ ชวน หลีกภัย เปิดโครงการสัมมนาบทบาทหน้าที่ ส.ส. แนะประพฤติตัวให้เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดี

20.06.2019
  • LOADING...

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดโครงการสัมมนาในเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ส.ส. พร้อมฝากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในการประพฤติปฏิบัติตน ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในองค์กรนิติบัญญัติ

 

วันนี้ (20 มิ.ย.) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาในเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

 

โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเริ่มกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติว่า อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยทุกคน ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นตัวแทนของประชาชนในการออกกฎหมายและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ซึ่งต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างถ่องแท้

 

นอกจากนี้ยังฝากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการประพฤติปฏิบัติตน ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในองค์กรนิติบัญญัติ ยกตัวอย่างเช่น ไม่ถืออภิสิทธิ์ในทุกเรื่อง มีพฤติกรรมที่ดีโดยเฉพาะในขณะประชุมสภาฯ พร้อมฝากเป้าหมายการทำงาน อยากให้ทุกคนช่วยกันบริหารเวลาเพื่อให้งานในสภาฯ ไม่ตกค้างและสามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่น

 

ขณะเดียวกัน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน บทบาทหน้าที่ และการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และความร่วมมือทางวิชาการ และเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการยื่นบัญชีทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

 

 

ภาพ: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories