×

นายกฯ เปิดงานสัมมนาฯ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ย้ำรัฐบาลเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ก่อนมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
23.05.2022
  • LOADING...
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันนี้ (23 พฤษภาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า เมื่อเวลา 14.00 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านบันทึกวีดิทัศน์ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Online และ On-site ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 

 

พล.อ. ประยุทธ์กล่าวว่า ปัจจุบันระบบดิจิทัลกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าใช้งาน และพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ตลอดจนองค์กรต่างๆ ยังไม่ตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บจากประชาชน ทำให้ข้อมูลมีการรั่วไหลออกไปยังผู้ไม่ประสงค์ดี สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศโดยรวม 

 

ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามผลักดันและขับเคลื่อนการตรา พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติตาม และเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการสากลที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญ และต่างนำหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตราเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชน 

 

ทั้งนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะก่อเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในทุกระดับ ประชาชนได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล และมีสิทธิต่างๆ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีมาตรฐานในการจัดการดูแลข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ประเทศมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องหลักการสากล รวมทั้งสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เนื่องจากสามารถตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐและภาคธุรกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องและเหมาะสม 

 

พร้อมกันนี้ พล.อ. ประยุทธ์กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งเดินหน้าในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิ ในฐานะการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการดูแลข้อมูลของหน่วยงาน สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising