×

ชวนต้องมนตร์ขลังวัดลับฝั่งธนบุรี กับการถ่ายทอดเรื่องราวพระพุทธศาสนาในรูปแบบร่วมสมัยอินเตอร์แอ็กทีฟ

โดย THE STANDARD TEAM
20.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (20 พฤศจิกายน) ที่วัดอินทารามวรวิหาร เขตธนบุรี วันสุดท้ายของการจัดงาน Hidden Temple ภายใต้แนวคิด ‘จาริกแสวงบุญ’ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ Urban Ally และศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมิตรเมือง ภาคีเครือข่ายย่านบางยี่เรือ-ตลาดพลู 

 

ในงานประกอบด้วย ส่วนที่ 1 Projection Mapping การถ่ายทอดเรื่องราวพระพุทธศาสนาในรูปแบบร่วมสมัย ร่วมกับจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารของวัดอินทารามวรวิหารจำนวน 3 หลัง ซึ่งเป็นวัดเก่าสมัยอยุธยาที่บูรณะปฏิสังขรณ์สืบเนื่องมาจนถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้แก่ วิหารรายประดิษฐานรอยพระพุทธบาท วิหารรายประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง และวิหารรายประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา 

 

พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปในวิหารสมมติว่าได้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าผ่านการเล่าเรื่องและตีความใหม่ด้วย Projection Mapping ที่ออกแบบและจัดทำโดยทีม DecideKit และ Architectural Lighting ออกแบบโดย LightIS and friends แสดงตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.

 

ส่วนที่ 2 Architectural Lighting การออกแบบไฟส่องสว่างลงบนสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง โดยทีม LightIS and friends เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณค่าของสถาปัตยกรรมอาคาร วัด และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แสดงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. 

 

สำหรับธีม Hidden Temple เป็นส่วนหนึ่งในงาน Unfolding Bangkok จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เปิดโอกาสให้ประชาชนสัมผัสเรื่องราวของพุทธศาสนาและการตกแต่งสถาปัตยกรรมของวัดในมุมมองใหม่แบบอินเตอร์แอ็กทีฟผ่านแสง สี และเสียง อันงดงามชวนต้องมนต์ขลัง ณ 5 วัดลับย่านฝั่งธนบุรีของกรุงเทพฯ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising