×

ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นเกณฑ์คุมรายย่อยเทรด ‘คริปโต’ เบื้องต้นกำหนดต้องมีรายได้เกิน 1 ล้านบาทต่อปี

25.02.2021
  • LOADING...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกเอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี จนถึงวันที่ 27 มีนาคม นี้

 

หลักการที่ ก.ล.ต. เสนอคือ กำหนดให้นักลงทุนต้องมีรายได้ต่อปี ไม่รวมคู่สมรส 1 ล้านบาทต่อปี หรือเกินกว่า 8.3 หมื่นบาทต่อเดือน หรือมีสินทรัพย์สุทธิ (Net Worth) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ หรือมีมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

 

ในแง่ความรู้ ผู้ลงทุนจะต้องมีประสบการณ์ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี หรือมีประสบการณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ ก.ล.ต. กำหนด เช่น ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้ที่ถือ CFA, CISA, CAIA หรือ CFP

 

ทั้งนี้ หากผู้ที่จะลงทุนมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้างต้น จะไม่สามารถลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีได้โดยตรง แต่ยังสามารถลงทุนผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะเดียวกัน ในการเปิดบัญชีใช้บริการใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องกำหนดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

 

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะมีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอเหมาะสม ก.ล.ต. จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องทดสอบความรู้ผู้ลงทุน ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ลักษณะของสกุลเงินดิจิทัล ความเสี่ยง และผลตอบแทน โดยผู้ที่จะเข้าไปลงทุนได้ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 80%

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising