×

Sea ส่งมอบออกซิเจน 2,000 ถังให้ไทย หวังกระจายไปยังโรงพยาบาลสนาม ช่วยผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ

18.08.2021
  • LOADING...
Sea

เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นอีกประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนถังออกซิเจน ทำให้โรงพยาบาลที่กำลังให้การรักษาผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ไม่สามารถทำการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ตามเป้าประสงค์ ดังนั้น Sea (Group) ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำและบริษัทในเครือ เช่น Garena และ Shopee จึงมุ่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ โดยส่งมอบถังออกซิเจน 2,000 ถังให้แก่ประเทศไทย เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศไทย 

 

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ Sea เป็นองค์กรที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ในภาวะวิกฤตเช่นนี้เราจึงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในการการรักษาดูแลประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด ซึ่งต้องการการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที ดังนั้น Sea จึงใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการจัดหาสินค้าจากเครือข่ายซัพพลายเออร์ทั่วโลก เพื่อจัดหาและนำเข้าถังออกซิเจนจากต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวน 2,000 ถัง และได้ส่งมอบให้แก่กรมการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 

 

โดย Sea คาดหวังว่าถังออกซิเจนทั้งหมดจะถูกกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศไทย ที่กำลังขาดแคลนถังออกซิเจนอย่างเร่งด่วน และมีส่วนช่วยให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์

 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองและกำลังจะเข้าสู่อาการสีแดง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้าสู่ภาวะวิกฤต มีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจน สถานพยาบาลหลายแห่งที่ให้การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความต้องการออกซิเจนเพื่อให้ผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการหายใจติดขัดสามารถได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ กรมการแพทย์เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มอาการ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว เหลือง หรือแดง มีความยินดีที่จะรับบริจาคถังออกซิเจน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต และช่วยให้ผู้ป่วยได้มีอาการที่ดีขึ้นได้ต่อไป

 

เนื่องจาก Sea (Group) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งและเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงมุ่งทำตามพันธกิจที่จะมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกคน โดยนอกจากประเทศไทยแล้ว Sea ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม

 

แนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์กักตัวชุมชน ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด และโรงพยาบาลสนาม จะยิ่งทวีความสำคัญในการควบคุมการระบาดและการรักษาผู้ป่วยโควิด ดังนั้น Sea จึงหวังว่าการส่งมอบถังออกซิเจนครั้งนี้จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยโควิดของโรงพยาบาลและสถานที่อื่นๆ ที่รับรักษาผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยได้ และสามารถเร่งให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนช่วยลดการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising