×

SCBX คว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคจากเวที 13th Asian Excellence Awards 2023 ย้ำบทบาทกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำระดับสากล

09.08.2023
  • LOADING...
SCBX

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จ คว้า 4 รางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO), รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO), รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) และรางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) จากเวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ภายใต้แนวคิด ‘Asia: Leading the Way’ เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ และนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในภูมิภาคเอเชีย 

 

รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรของกลุ่ม SCBX ภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘ยานแม่’ เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว พร้อมนำพากลุ่ม SCBX ก้าวสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค

 

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของ SCBX คือ การนำพาองค์กรสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม ซึ่งการจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีได้นั้น นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจแล้ว จะต้องให้ความสำคัญกับการวางโครงสร้างและนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม SCBX เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในฐานะผู้นำที่มีการดำเนินธุรกิจอันโดดเด่น ภายใต้กรอบความรับผิดชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล ด้วยกระบวนการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่รอบคอบและโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้กลุ่ม SCBX สามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน มีความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำ ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลกในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และภาวะโลกร้อน

 

4 รางวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคเอเชียประจำปี 2566 ที่กลุ่ม SCBX ได้รับ มีดังนี้

 

– รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

– รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ มาณพ เสงี่ยมบุตร Chief Financial Officer

 

– รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่ นันทนา ทวีรัตนศิลป์ Head of IR and Capital Market

 

– รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company)

 

เวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Asia: Leading the Way จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย ที่มุ่งเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นงานประกาศรางวัลที่ยกย่องความสำเร็จขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศจากหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถูกตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับสูง รวมถึงเป็นเวทีที่เชื่อมโยงนักธุรกิจและผู้บริหารจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจร่วมกัน 

 

ทั้งนี้ SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด, บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด, บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด, บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด และบริษัทอื่นๆ มียุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม 

 

SCBX ขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและการดำเนินงานตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านธุรกิจการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การควบรวมกิจการ (M&A), การลงทุนเชิงกลยุทธ์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์อนาคตและมีโอกาสทางการเติบโตสูง ให้ผลตอบแทนที่ดี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวและรอบคอบในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising