×

ธุรกิจสื่อนอกบ้านปรับกลยุทธ์ จับมือกันเพิ่มอำนาจต่อรองฝ่ากระแส Disruption

12.11.2019
  • LOADING...
SCBS

เกิดอะไรขึ้น:

ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเริ่มเห็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของผู้ประกอบการสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) มากขึ้น ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงการ Disruption ของธุรกิจสื่อออนไลน์ 

 

เริ่มด้วยวันที่ 26 มีนาคม 2562 บมจ.วีจีไอ (VGI) ได้ประกาศเข้าถือหุ้น บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) 18.8% ของทุนจดทะเบียนที่ราคา 6.4 บาทต่อหุ้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ประมาณ 9.5% จากผู้ถือหุ้นเดิม และส่วนที่เหลือจากที่ PLANB ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ โดยภายหลังความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองบริษัทได้มีพัฒนาบริการใหม่ๆ ร่วมกัน เช่น Bangkok Takeover ซึ่งเป็นการนำสื่อโฆษณาของทั้งสองบริษัทมาจัดเป็นแพ็กเกจร่วมกัน โดยลูกค้าสามารถเข้าถึง 100% ของป้ายดิจิทัลทั้งหมดในกรุงเทพฯ ซึ่งตรงนี้ทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถทำราคาขายได้ดีขึ้น และช่วยตอบโจทย์ลูกค้าเมื่อต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ แล้วต้องการให้เกิดอิมแพ็กต่อผู้บริโภค

 

หลังจากนั้นวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมบอร์ด PLANB มีมติเข้าถือหุ้น บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO) 19.96% ของทุนจดทะเบียนที่ราคา 1.4381 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมที่ 1.55 พันล้านบาท โดย MACO จะออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับทาง PLANB และหลังจากการเข้าไปถือหุ้น PLANB จะเข้าทำสัญญากับ MACO เพื่อขอบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ทั้งหมดของกลุ่ม MACO ในประเทศไทย ยกเว้นในส่วนที่อยู่บริเวณตอม่อรถไฟฟ้า BTS และทางเดินเชื่อม (Skywalk) โดยเงินที่ PLANB นำมาใช้ซื้อ MACO จะมาจากกระแสเงินสดดำเนินงาน สำหรับการร่วมมือครั้งนี้ PLANB จะได้ส่วนแบ่ง 10-15% ของรายได้ที่สร้างให้แก่ MACO โดยทาง PLANB การันตีรายได้ขั้นต่ำให้กับ MACO ที่ 700 ล้านบาทต่อปี โดยเบื้องต้นสัญญาจะอยู่ที่ 5 ปี โดย PLANB จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นเข้าทำรายการดังกล่าว

 

ต่อมาวันที่ 31 ตุลาคม 2562 MACO ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมบอร์ดบริษัทมีมติเข้าซื้อหุ้น 50% ของ Hello Bangkok LED ซึ่งเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ คิดเป็นมูลค่า 1.95 พันล้านบาท โดย MACO จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนให้ PLANB บวกกับเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันทาง PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาให้กับทาง Hello Bangkok LED อยู่แล้ว ภายหลังจากธุรกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้น ทาง MACO จะไปมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจสื่อนอกที่อยู่อาศัยในต่างประเทศแทน ขณะที่ธุรกิจในประเทศ MACO จะเป็นเพียงเจ้าของและผู้ให้บริการก่อสร้างเท่านั้น

 

กระทบอย่างไร:

นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศความร่วมมือคือ 30 ตุลาคมจนถึงวันนี้ (12 พฤศจิกายน) ราคาหุ้นที่ตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าวในเชิงบวก ได้แก่ 

 

  • PLANB จาก 8.65 บาท ล่าสุดอยู่ที่ 9.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.8% 
  • VGI จาก 9.65 บาท ล่าสุดอยู่ที่ 10.10 บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.7% 
  • ตรงข้ามกับ MACO จาก 1.42 บาท ล่าสุดอยู่ที่ 1.33 บาท หรือลดลง 6.3% ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากผลประกอบการไตรมาส 3/62 ที่หดตัวลงมากถึง 40% YoY

 

มุมมองระยะสั้น: 

ระยะสั้น SCBS มองการร่วมมือกันของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงการ Disruption ของสื่อออนไลน์ เนื่องจากเป็นการลดจำนวนคู่แข่งและสามารถเพิ่มอำนาจการต่อรองกับลูกค้าได้

 

มุมมองระยะยาว:

ระยะยาวต้องติดตามความร่วมมือทางธุรกิจของผู้ประกอบการสื่อโฆษณานอกบ้าน ซึ่ง SCBS มองว่าจะเกิดความร่วมมือทางธุรกิจจากการนำจุดแข็งของแต่ละบริษัทมารวมกัน รวมถึงเกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน

 

ข้อมูลพื้นฐาน:

บมจ.วีจีไอ (VGI) ดำเนิน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

 

  1. ธุรกิจสื่อโฆษณาครอบคลุม 5 พื้นที่สำคัญ ได้แก่ สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน, สื่อโฆษณาในสนามบิน และการสาธิตสินค้า (การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์)
  2. ธุรกิจบริการชำระเงิน ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจชำระเงินออฟไลน์และออนไลน์ และธุรกิจชำระเงินบนระบบขนส่งมวลชนและร้านค้าผ่านบัตรแรบบิท
  3. ธุรกิจโลจิสติกส์ โดยดำเนินธุรกิจผ่านการลงทุน 23% ใน บจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

 

บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน โดยแบ่งเป็น 8 ธุรกิจหลัก ได้แก่ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน, สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง, สื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้ง, สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า, สื่อโฆษณาภายในซูเปอร์มาร์เก็ต, สื่อโฆษณาภายในสนามบิน, สื่อโฆษณาออนไลน์ และสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง

 

บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO) ดำเนินธุรกิจธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด, สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์, สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล, สื่อโฆษณาในต่างประเทศ, สื่อโฆษณาประเภทสร้างสรรค์ และการติดตั้งระบบครบวงจร 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories