×

‘บล.ไทยพาณิชย์’ จับจังหวะหุ้นไทย Sideway ส่งหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง KIKO เจาะกลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ช่วยสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี

23.06.2021
  • LOADING...
หุ้นกู้ KIKO

บล.ไทยพาณิชย์จับจังหวะหุ้นไทยแกว่งตัว Sideway เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง KIKO ผลตอบแทนอ้างอิงหุ้นสามัญรายตัวใน SET50 เน้นเจาะลูกค้ากลุ่ม High Net Worth เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุน กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาทต่อสัญญา อายุ 6 เดือน รับดอกเบี้ย 10% ต่อปี

 

อิทธิพันธ์ เจียกเจิม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Investment Products ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันมีลักษณะเป็น Sideway หรือแกว่งตัวในกรอบแคบ ทำให้นักลงทุนทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นได้ไม่มากนัก จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่เรียกว่า KIKO (Knock-In Knock-Out) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนกลุ่ม High Net Worth ของธนาคารในการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ให้มีความหลากหลาย

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท KIKO เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป แต่มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปด้วยเช่นกัน

 

การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง KIKO ผู้ลงทุนสามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 ล้านบาทต่อสัญญา ใช้ระยะเวลาในการถือครองประมาณ 6 เดือน ได้รับอัตราผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยประมาณ 10% ต่อปี เฉลี่ยจ่ายเป็นรายเดือนตลอดอายุการถือครอง ซึ่งผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ปกติและใช้ระยะเวลาในการถือครองน้อยกว่า

 

โดยหุ้นที่ธนาคารคัดสรรมาลงทุนจะเป็นหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ มีปัจจัยพื้นฐานดี จับคู่กัน 2 ตัว จากนั้นธนาคารจะนำเงินไปทำสัญญาอนุพันธ์บนหุ้นที่เลือกเป็นหุ้นอ้างอิง โดยมีการทำสัญญาอนุพันธ์ตกลงเป็นกรอบกำหนดราคาหุ้นอ้างอิงไว้ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับใบหุ้นไว้เป็นหลักฐานในการลงทุน

 

เช่น ทำสัญญาหุ้น PTT กับ AOT ไว้ที่ราคา 50 บาท กับ 70 บาท เป็นราคาตั้งต้นที่ 100% ราคากรอบบนที่ 110% เรียกว่า Knock-Out Price และราคาลงกรอบล่าง 85% เรียกว่า Knock-In Price ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขการลงทุน ดังนี้

 

เงื่อนไขที่ 1 สัญญาถูกถอนก่อนครบกำหนดอายุ หากในเดือนใดราคาปิดของหุ้นทั้งสองตัวสูงกว่าหรือเท่ากับ Knock-Out Price ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นคืนทั้งจำนวนก่อนครบอายุ และถือว่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง KIKO ถูกถอนก่อนกำหนด

 

เงื่อนไขที่ 2 อยู่จนครบอายุสัญญา จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน

 

เงื่อนไขที่ 3 ผู้ลงทุนได้ดอกเบี้ยทุกเดือน แต่ได้เงินต้นคืนเป็นหุ้นที่มีราคาต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับราคาตั้งต้น ในกรณีที่ในแต่ละวันราคาปิดของหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งต่ำกว่าหรือเท่ากับ Knock-In Price และเมื่อครบอายุสัญญามีหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งมีราคาปิดต่ำกว่าราคาตั้งต้น ซึ่งในกรณีนี้หากลูกค้าถือหุ้นนั้นต่อไปแล้วหุ้นนั้นขึ้นก็ยังมีโอกาสได้รับเงินต้นคืน

 

ทั้งนี้ การลงทุนใน KIKO ถือเป็นการลงทุนในหุ้นกู้ประเภทหนึ่ง จึงไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ หากผู้ลงทุนซื้อ KIKO 1 ล้านบาท จะมีมูลค่าหน้าตั๋ว 1 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามปกติ

 

พิสูจน์อักษร: นัฐฐา สอนกลิ่น 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising