×

ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือคู่ค้า ปรับลด Credit Term จาก 45-60 วัน เหลือ 15 วัน

โดย THE STANDARD TEAM
28.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (28 เมษายน) อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า จากผลกระทบโควิด-19 ที่มีผลต่อทุกภาคส่วนของธุรกิจรวมถึงคู่ค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ในหลายด้าน ทางธนาคารเห็นความสำคัญของกระแสเงินสดที่จะช่วยบรรเทาปัญหาของคู่ค้า ธนาคารจึงได้เปลี่ยนนโยบาย Credit Term จากเดิมสูงสุด 45-60 วัน เหลือ 15 วัน 

 

ทั้งนี้การเปลี่ยนนโยบาย Credit Term เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่คู่ค้าของธนาคารทุกรายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงในการเร่งช่วยเหลือคู่ค้า 

 

ดังนั้น ธนาคารขอความร่วมมือหน่วยงานทุกหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้าทุกรายทราบถึงนโยบายนี้ และช่วยเร่งการจัดทำเอกสารเพื่อจ่ายเงินให้คู่ค้าในช่วงนี้ เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายและบรรเทาปัญหาของคู่ค้าได้ทันท่วงที

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories