×

มติเพื่อไทย ขับ 2 ส.ส. ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล พ้นสมาชิก ชี้ฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่น ทำลายชื่อเสียงพรรค

โดย THE STANDARD TEAM
12.10.2021
  • LOADING...
พรรคเพื่อไทย

วันนี้ (12 ตุลาคม) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ต่อรายงานการสอบสวนวินัยและจริยธรรมของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรม กรณีของ ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีพฤติการณ์กล่าวหาพรรคและผู้บริหารของพรรค ด้วยการแถลงต่อสื่อมวลชนหลายครั้งติดต่อกัน อันมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรค เป็นการทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 19 (3 ) และ (8) และเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรคตามข้อบังคับพรรค ข้อ 113 (3 )

 

จึงเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ให้ลงโทษ ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ด้วยการให้พ้นจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับพรรคข้อ 118 (4) ตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรม

 

สำหรับกรณีของ พรพิมล ธรรมสาร ส.ส. จังหวัดปทุมธานี ที่มีพฤติการณ์ฝักไฝ่พรรคการเมืองอื่น ไม่ยืดมั่นในเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพรรค อีกทั้งเป็นการกระทำผิดซ้ำสองในพฤติการณ์เดียวกันซึ่งพรรคได้เคยมีมติลงโทษไปแล้ว ตามคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 45/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งการฝักไผ่พรรคการเมืองอื่นของ พรพิมล ธรรมสาร ถือเป็นการผ่าฝืนข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 19 (3) และ (7) และถือเป็นการกระทำผิดวินัยและจริยธรรมของการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับพรรคข้อ 113(2) (3) และ (12) 

 

จึงเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ให้ลงโทษ พรพิมล ธรรมสาร ด้วยการให้พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับพรรค ข้อ 118 (4 ) ตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising