×

สำรวจป้ายหาเสียง อบต. เลือกตั้งท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนที่สุด กลับมาอีกครั้งในรอบ 7 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
26.11.2021
  • LOADING...
สำรวจป้ายหาเสียง อบต. เลือกตั้งท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนที่สุด กลับมาอีกครั้งในรอบ 7 ปี

ครั้งแรกในรอบเกือบ 7 ปี ที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิหย่อนบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้มีสิทธิสามารถไปลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.  

 

ก่อนจะเข้าคูหาเลือกตั้ง THE STANDARD ได้ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สำรวจบรรยากาศการหาเสียงเลือกต้ัง โดยพบว่ามีการตั้งป้ายเสียง ทั้งผู้สมัครอิสระและผู้สมัครที่ลงสมัครในนามพรรคการเมือง สอบถามประชาชนหลายคนให้ความสนใจการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ เพราะถือว่าเป็นผู้แทนที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

 

THE STANDARD ชวนผู้อ่านมาทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ควรรู้ และความสำคัญก่อนการเลือกตั้ง อบต. ในครั้งนี้   

 

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า ประชาชนผู้มีสิทธิจะไม่สามารถเลือกตั้งนอกเขตหรือใช้สิทธิล่วงหน้าได้ ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องกลับภูมิลำเนาเพื่อเลือกตั้งเท่านั้น แต่ถ้าหากไม่สะดวกลงคะแนนในวันดังกล่าว จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ ภายใน 7 วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง

 

ขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตร 2 ใบ ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องใช้การกาหรือโหวต ประกอบด้วย สีแดง ใช้สำหรับเลือกนายก อบต. ส่วนสีน้ำเงิน ไว้เลือกสมาชิก อบต.

 

สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องมีสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

 

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่ลิงก์สำหรับตรวจสอบสิทธิด้านล่างนี้ stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc

 

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่พัฒนาดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ในฐานะที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด โดยนายก อบต. และสมาชิก อบต. มีวาระ 4 ปี (ดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 วาระเท่านั้น) 

 

ขณะที่ปัจจุบัน อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกว่า 226,450 ล้านบาท ทำให้การเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้สำคัญ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising