×

ผู้รับเหมาทำถนนจากยางพาราร้องนายกฯ เอาผิดข้าราชการการยางฯ เอื้อประโยชน์เอกชนผูกขาดผลิตน้ำยาง

โดย THE STANDARD TEAM
13.08.2019
  • LOADING...
ผู้รับเหมาทำถนนจากยางพาราร้องนายกฯ

วันนี้ (13 ส.ค.) ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล บุญชู ประสังศิต ตัวแทนผู้รับเหมาทำถนนจากยางพารา พร้อมตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางรวม 15 คน เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ดำเนินการกับข้าราชการทุจริตบางคนของการยางแห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกับกลุ่มทุนบริษัทผลิตน้ำยางฯ นำนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ในโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราซอยล์ซีเมนต์) มาหากิน โดยร่วมกันกระทำอันมิชอบ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ในการทดสอบคุณสมบัติน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ ที่ใช้ในการทำถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติ

 

สำหรับพฤติกรรมของข้าราชการที่นำมาร้องเรียนในวันนี้ ตัวแทนผู้รับเหมาเปิดเผยรายละเอียดว่า มีการออกใบรับรองมาตรฐานน้ำยางฯ อย่างเร่งรีบให้แก่นายทุนเพียง 3 บริษัท ซึ่งตามหลักฐานการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีเจ้าของและผู้บริหารเป็นคนกลุ่มเดียวกัน สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา ก็ตั้งอยู่ที่เดียวกัน โดยกีดกันผู้ผลิตน้ำยางฯ รายอื่นว่าไม่ผ่านการทดสอบ ซึ่งมีผู้ประกอบการค้าน้ำยางฯ ที่ได้รับความเสียหาย ยื่นฟ้องคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ ต่อศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

 

ตัวแทนผู้รับเหมากล่าวอีกว่า หน่วยงานราชการบางหน่วยงานได้ออกประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและร่างขอบเขตงาน หรือ TOR ที่จะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานวัสดุและคุณสมบัติน้ำยางฯ ที่ผูกขาดเพียงสามบริษัท ส่งผลให้ราคาน้ำยางฯ ที่ใช้ในโครงการปรับราคาสูงขึ้นกว่าที่ขายเดิมอยู่มาก จากลิตรละ 40-50 บาท เป็น 85 บาท ทำให้ผู้รับเหมาที่ได้รับงานจะต้องหาทางลดราคาวัตถุดิบหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จะทำให้คุณภาพของถนนอาจต่ำลงด้วย หรือผลักภาระไปที่หน่วยงานรัฐที่ว่าจ้าง ทำให้เพิ่มภาระงบประมาณ แต่กลับไม่เกิดประโยชน์แก่เกษตรชาวสวนยาง เพราะเมื่อเกิดการผูกขาด ผู้ผลิตก็ไม่จำเป็นต้องซื้อผลผลิตยางพาราจากท้องถิ่น สามารถเลือกและกดราคาน้ำยางฯ ได้โดยเด็ดขาด นโยบายรัฐที่ได้จ่ายเงินลงไปไม่เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ จึงร้องเรียนขอให้ทางนายกรัฐมนตรีเข้ามาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรสวนยางพารา และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการกับการกระทำความผิดตามอำนาจหน้าที่ด้วย

 

“โครงการเหล่านี้ ผลประโยชน์กลับไปตกอยู่ที่เอกชนหรือนายทุนที่ผูกขาดเพียงรายเดียว กลุ่มเดียว จึงไม่สามารถทำให้ราคายางพาราในประเทศสูงขึ้นได้ ทำให้นโยบายรัฐบาลไม่เกิดประโยชน์อะไรเเก่เกษตรกรชาวสวนยางแต่อย่างใด” ตัวแทนผู้รับเหมากล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising