×

แค่ค้าปลีกไม่พอ! RS ทุ่มเงิน 920 ล้าน เข้าถือหุ้น 35% ในบริษัท ‘ทวงถามหนี้-สินเชื่อ’

18.01.2021
  • LOADING...
แค่ค้าปลีกไม่พอ! RS ทุ่มเงิน 920 ล้าน เข้าถือหุ้น 35% ในบริษัท ‘ทวงถามหนี้-สินเชื่อ’

หลังจากที่ขยับขยายธุรกิจจากเพลงและสื่อไปสู่ธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ‘ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง’ (Multi Platform Commerce) จนวันนี้กลายเป็นรายได้หลักของ RS ไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่าธุรกิจที่มีอาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตในอนาคต ล่าสุดจึงได้รุกไปสู่ธุรกิจทวงถามหนี้แล้ว

 

โดยเย็นวันนี้ (18 มกราคม) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำกัด (RSX) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียน เข้าลงทุนใน

 

1. บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด หรือ Chase ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการทวงถามหนี้ ดำเนินคดี และบังคับคดี โดยเข้าซื้อหุ้น 35% ของทุนจดทะบียน

 

2. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด หรือ CF Asia ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

3. บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด หรือ R-Way ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน

 

4. บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Court ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้รับยกเว้นจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

โดย RSX จะทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,744,773 หุ้น หรือสัดส่วน 35% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ Chase ภายหลังการเพิ่มทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 920 ล้านบาท โดยปัจจุบัน Chase เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ใน CF Asia R-Way และ Courts ดังนั้นการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Chase โดย RSX จึงทำให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม และได้มาซึ่งกิจการของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising