×

กองทัพบกส่งมอบตำแหน่ง ผบ.ทบ. ‘พล.อ. อภิรัชต์’ ย้ำปกป้องสถาบัน สร้างกองทัพเพื่อชาติ ประชาชน

28.09.2018
  • LOADING...

เมื่อเวลา 14.45 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ท่านใหม่) ร่วมกระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก โดยได้สักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ เสร็จแล้ว จึงวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร หลังจากนั้นจึงลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก ที่ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบก ก่อนจะเดินทางมายังบริเวณพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก ที่ลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบก

 

พล.อ. อภิรัชต์ ได้กล่าวในพิธีรับมอบตำแหน่งว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอน้อมรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง

 

การดำเนินงานของกองทัพบกในห้วงที่ผ่านมามีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมหลากหลายด้านอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมีท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้นำการขับเคลื่อนภารกิจทุกด้านให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างดียิ่ง

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างของการเป็นทหารอาชีพที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ ทุ่มเท เสียสละ เพื่อสร้างความเจริญและความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง อีกทั้งปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเอาใจใส่ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความตั้งใจที่จะพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพ พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบ

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิด Smart Man Smart Army ที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลซึ่งเป็นหัวใจของกองทัพให้มีร่างกายที่แข็งแกร่ง มีจิตใจที่กล้าหาญ มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างกองทัพให้มีความเข้มแข็ง เป็นหลักในการคลี่คลายปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของชาติ และพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส

 

พล.อ. อภิรัชต์ กล่าวอีกว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกต่อไปนั้น ตนขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความรับผิดชอบสูงสุดที่มีต่อชาติ ราชบัลลังก์ และประชาชน พร้อมที่จะสานต่อนโยบาย ของท่านผู้บัญชาการทหารบก ให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รวมทั้งจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และนำพากองทัพให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเอกภาพ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสง่างาม ให้เป็นกองทัพของชาติและประชาชน ที่พร้อมพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคง และสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ตนและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบารมีอันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านผู้บัญชาการทหารบกและครอบครัวประสบแต่ความสุข ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ในโอกาสนี้ตนขอรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกและการบังคับบัญชา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising