×

เปิดจุดเสี่ยงกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด สถานที่ไหนพบผู้ป่วยมากที่สุด

22.04.2020
  • LOADING...

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดข้อมูลการวิเคราะห์สถานที่แออัด หรือสถานที่ที่ผู้ป่วยแจ้งว่าเคยเดินทางไปในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 พื้นที่ภาพรวม ได้แก่ กรุงเทพฯ โดยสถานที่ที่พบว่าผู้ป่วยเคยเดินทางไปมากที่สุดคือ สถานบันเทิง สนามมวย โรงภาพยนตร์ สถานที่มั่วสุมเพื่อเล่นการพนัน เช่นเดียวกับพื้นที่เขตต่างจังหวัดที่พบผู้ป่วยเคยเดินทางจากสถานที่ข้างต้นเช่นกัน

 

ทั้งนี้ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวย้ำว่า ผลวิเคราะห์ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจคลายล็อกหรือวางมาตรการผ่อนปรนบางพื้นที่ในอนาคต เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้พื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากเหล่านี้กลับมาเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 อีกครั้ง

 

 

 

ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising