×

รายงาน Oxfam ชี้ คนรวย 1% ครองความมั่งคั่งเกินครึ่งหนึ่งของโลก ยิ่งตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำ

22.01.2018
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

4 Mins read
  • Oxfam International เผยข้อมูลว่า สินทรัพย์ที่งอกเงยขึ้นทุกๆ 10 เหรียญสหรัฐ จะมีประมาณ 8 เหรียญสหรัฐที่ตกเป็นของกลุ่มคนที่รวยที่สุดในโลก 1%
  • ขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุด 10% ครอบครองสินทรัพย์มากถึง 88% ของโลก
  • Oxfam ระบุว่า ปัจจุบัน 90% ของมหาเศรษฐีระดับพันล้านทั่วโลกเป็นผู้ชาย

 

ปี 2017 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกขยายตัว 3% และอยู่ในทิศทางการฟื้นตัวอย่างสดใสในปี 2018 ขณะที่ข้อมูลจากกลางปี 2016 จนถึงกลางปี 2017 แสดงให้เห็นว่าทั่วโลกสามารถสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 280 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยเติบโตในอัตรา 6.4% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2012

 


อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวและสร้างความมั่งคั่งได้เพิ่มขึ้น แต่ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นนี้ยังคงกระจุกตัวอยู่แต่ในกลุ่มคนรวยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของโลก ดังนั้นจึงสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นปัญหาที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

คนรวย 1% ครองความมั่งคั่ง 82% ที่ทั่วโลกสร้างขึ้นในปี 2017   

Oxfam International องค์กรระหว่างประเทศที่ส่งเสริมการขจัดปัญหาความยากจนทั่วโลก เปิดเผยข้อมูลโดยอ้างอิงจากรายงาน Global Wealth Report 2017 ของ Credit Suisse ว่ากลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก 1% สามารถครอบครองความมั่งคั่งที่ทั่วโลกสร้างขึ้นในปี 2017 ถึง 82% หรืออธิบายง่ายๆ ก็คือสินทรัพย์ที่งอกเงยขึ้นทุกๆ 10 เหรียญสหรัฐ จะมีประมาณ 8 เหรียญสหรัฐที่ตกเป็นของกลุ่มคนที่รวยที่สุดในโลก 1% บนจุดยอดของพีระมิด


และเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั่วโลก จะพบว่าสินทรัพย์มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเป็นของกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุด 1% บนจุดยอดพีระมิดนี้เช่นกัน ขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุด 10% ครอบครองสินทรัพย์มากถึง 88% ของโลก


Oxfam ยังประมาณการด้วยว่า กลุ่มประชากรที่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ครึ่งล่างของพีระมิดไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้เลยในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้พวกเขายังครองความมั่งคั่งไม่ถึง 1% ของสินทรัพย์ทั่วโลก แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันยังคงเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนร่ำรวยมากกว่าชนชั้นแรงงาน

 

 

คนรวยรวยขึ้น ชาย-หญิงไม่เท่าเทียม

รายงานของ Oxfam ระบุด้วยว่า มหาเศรษฐีระดับพันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมีจำนวน 2,043 คนทั่วโลก มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่ารวม 7.62 แสนล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13% ต่อปีนับตั้งแต่ปี 2006


ส่วนเศรษฐีหน้าใหม่ที่มีทรัพย์สินมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้น 8,740 คนนับตั้งแต่ปี 2007

 

 

ขณะที่กำไรจากการลงทุนในตลาดหุ้นช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่กลุ่มครัวเรือนชาวอเมริกัน คิดเป็นมูลค่า 8.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วงกลางปี 2016 ถึงกลางปี 2017 โดยเพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า


นอกจากปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนแล้ว ทั่วโลกยังเผชิญกับปัญหาความไม่เท่าเทียมในการกระจายความมั่งคั่งระหว่างเพศชายและเพศหญิงอีกด้วย โดย Oxfam ระบุว่า ปัจจุบัน 90% ของมหาเศรษฐีระดับพันล้านทั่วโลกเป็นผู้ชาย

 

 

Oxfam วอนเร่งแก้ปัญหา

วินิเฟรด บยันยิมา ผู้อำนวยการ Oxfam International ได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ หยุดพูด และลงมือแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคอย่างจริงจัง


เธอกล่าวว่า ทุกวันนี้ผู้นำรัฐบาลและองค์กรธุรกิจต่างก็ตระหนักดีถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ แต่มีน้อยคนที่จะลงมือทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง


รัฐบาลต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับนโยบายที่จะทำให้การกระจายความมั่งคั่งมีความเป็นธรรมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ขึ้นค่าแรงที่สอดคล้องกับค่าครองชีพ และแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศชายและเพศหญิง

 

Photo: AFP

ภาพประกอบ: Karin Foxx.

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising