×

กสทช. เผยชื่อ 3 รายยื่นประมูลใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียม ‘ไทยคม’ มาตามนัด แต่ไร้เงา ‘กลุ่มซีพี’ ส่งใบสมัครเข้าประมูล

28.12.2022
  • LOADING...

สำนักงาน กสทช. เปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะชุด (Package) จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.ไทยคม (THCOM), บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า วานนี้ (27 ธันวาคม) ได้เปิดให้ผู้ขอรับอนุญาตยื่นขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะชุด (Package) ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งมีผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.ไทยคม (THCOM), บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านและมีสิทธิเข้าร่วมการประมูล โดยจะเสนอให้ที่ประชุม กสทช. รับรองผลในวันที่ 9 มกราคม 2566 และหากมีผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลมากกว่า 1 ราย โดยไม่มีผู้ใดยื่นอุทธรณ์ สำนักงาน กสทช. จะ Mock Auction ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 และประมูลสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะชุด (Package) ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งเลื่อนจากกำหนดการเดิมไป 1 สัปดาห์

 

เนื่องจากต้องเปิดโอกาสให้สิทธิในการอุทธรณ์ หลังสำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถทางด้านการเงิน เป็นผู้เข้าร่วมการคัดเลือก ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว สำนักงาน กสทช. จะขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับอนุญาตเพิ่มเติมไปอีก 2 สัปดาห์ ตามที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะชุด (Package) กำหนด

 

ด้านธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. ให้ความเห็นว่า ในการประมูลครั้งนี้ อย่างน้อยทั้ง 3 รายน่าจะผ่านและเข้าร่วมการแข่งขัน แต่จะมีความต้องการในการประมูลกี่ชุด หรือชุดใด ต้องดูข้อเสนอที่เสนอมา และจะประกาศให้ทราบในวันประมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา ทำให้มั่นใจว่าการประมูลครั้งนี้จะเกิดการแข่งขันที่โปร่งใส เป็นธรรม 

 

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีบริษัทที่มีความสนใจเข้ามารับเอกสารการคัดเลือกสำหรับการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) พร้อมลงนามในหนังสือตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement: NDA) ที่สำนักงาน กสทช. รวมจำนวน 5 ราย ได้แก่ 

  1. บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด 
  2. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
  3. บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.ไทยคม (THCOM)
  4. บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 
  5. บริษัท แอสเซนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทในเครือของกลุ่มซีพี 

 

โดยในการยื่นขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในครั้งนี้ไม่มี บริษัท แอสเซนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทในเครือของกลุ่มซีพี 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising