×

เปิดศึกธุรกิจดาวเทียม ‘ซีพี’ ลุยรับใบสมัครจาก กสทช. ต่อยอดธุรกิจ Space Tech ฟาก ‘ไทยคม’ ตั้ง บ.ลูกใหม่ ‘สเปซ เทค อินโนเวชั่น’ ซุ่มรับใบสมัครแล้ว

29.11.2022
 • LOADING...

สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า ล่าสุดขณะนี้มีบริษัทที่มีความสนใจเข้ามารับเอกสารการคัดเลือกสำหรับการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) แล้วรวมจำนวน 5 ราย พบบริษัท แอสเซนด์ แคปปิตอล ในเครือกลุ่มซีพีรับเอกสารด้วย ด้าน บมจ.ไทยคม ตั้งบริษัทลูกใหม่คือ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น รับใบสมัครไปแล้ว

 

พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย กล่าวว่า กรณีล่าสุดที่ สำนักงาน กสทช. ออกมาเปิดเผยบริษัทเอกชนเข้ามารับเอกสารการคัดเลือกสำหรับการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด พบว่ารายชื่อที่มีความสนใจมากที่สุดคือ บริษัท แอสเซนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทในเครือของกลุ่มซีพี ที่มีโอกาสเข้ามาเป็นคู่แข่งขันธุรกิจของ บมจ.ไทยคม (THCOM) เพราะก่อนหน้านี้ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เคยออกมาแสดงความสนในในกลุ่ม Space Tech  เนื่องจากเห็นโอกาสที่ธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตที่สูงในอนาคต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามต่อไปว่าบริษัทที่มารับเอกสารเพื่อประมูลสิทธิวงโคจรดาวเทียมว่าจะมีการยื่นส่งเอกสารพร้อมจ่ายสมัครจำนวน 5 แสนบาทต่อราย เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าประมูลจริงหรือไม่

 

“ในการประมูลวงโคจรอบที่แล้วทั้ง NT กับ มิว สเปซ ก็เคยเข้ารับเอกสารสำหรับการประมูลวงโคจรดาวเทียม แต่พอถึงเวลาก็ไม่ได้ส่งใบสมัครเข้าประมูล แต่คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในรอบนี้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งของไทยคมคือ แอสเซนด์ แคปปิตอล ในเครือซีพี เพราะก่อนหน้านี้ ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกลุ่มซีพีก็เคยพูดแสดงความสนใจธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้ดาวเทียม

 

ส่วน บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด นั้น เป็นบริษัทสตาร์ทอัพในกลุ่ม Space Tech ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเข้ามาเป็นคู่แข่งที่คู่มาประมูลในรอบนี้ ส่วน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ในฐานะหน่วยงานของรัฐก็มีบทบาทที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูล

 

ทั้งนี้ THE STANDARD WEALTH ได้สืบค้นข้อมูลของ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามารับเอกสารการคัดเลือกการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจาก กสทช. ในครั้งนี้ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ไทยคม (THCOM)  

 

โดยเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยรายชื่อกรรมการของบริษัททั้งหมดจำนวน 4 คน นั่งเป็นผู้บริหารและกรรมการของ บมจ.ไทยคม ทั้งหมดด้วย มีรายชื่อดังนี้ 

 1. บุญชัย ถิราติ รองประธานคณะกรรมการ บมจ.ไทยคม
 2. ปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม  
 3. คิมห์ สิริทวีชัย กรรมการ บมจ.ไทยคม
 4. คณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยคม

 

นอกจากนี้ สเปซ เทค อินโนเวชั่น ยังมีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่เป็นที่อยู่เดียวกับ บมจ.ไทยคม ด้วยคือ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 28 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

เปิดชื่อเอกชน 5 ราย รับเอกสารสมัครประมูลใช้วงโคจรดาวเทียม 

พล.อ.ท. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ล่าสุดขณะนี้มีบริษัทที่มีความสนใจ

 เข้ามารับเอกสารการคัดเลือกสำหรับการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) พร้อมลงนามในหนังสือตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-disclosure Agreement: NDA) ที่สำนักงาน กสทช. รวมจำนวน 5 ราย ได้แก่ 

 1. บริษัท เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด 
 2. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
 3. บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด
 4. บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 
 5. บริษัท แอสเซนด์ แคปปิตอล จำกัด 

 

ทั้งนี้ กสทช. ยังเปิดให้รับเอกสารการคัดเลือกต่อไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) สามารถรับเอกสารได้ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงาน กสทช. 

 

หลังจากนั้น กสทช. จะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงกระบวนการประมูลและการกรอกเอกสารแบบคำขอรับอนุญาต (Public Information Session) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 และจะเปิดให้ยื่นขอรับอนุญาตในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 จากนั้นสำนักงานฯ จะทำการตรวจคุณสมบัติ 

 

โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27  ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือกในวันที่ 4  ธันวาคม 2566 ส่วนวันที่ 7  ธันวาคม 2566 จะจัด Mock Auction ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล สำหรับวันประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) กำหนดเป็นวันที่ 8 ธันวาคม 2566

 

“ตอนนี้มีบริษัทเข้ามาขอรับเอกสารการคัดเลือก 5 รายแล้ว มากกว่าครั้งก่อนที่มีผู้มาขอรับเอกสารเพียง 2 ราย ทำให้ค่อนข้างมั่นใจในการจัดประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ครั้งนี้ว่าจะประสบผลสำเร็จ เนื่องจาก กสทช. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่การแข่งขันได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติได้ด้วย”

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising