×
346694

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19 5 พันบาท/เดือน เริ่ม 28 มี.ค นี้ เวลา 18.00 น.

26.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (26 มีนาคม) อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 จึงออกมาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือมาตรการเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท (รวม 3 เดือน) 

 

ทั้งนี้ มาตรการเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท (รวม 3 เดือน) จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และกรอกข้อมูลอาชีพ หรือที่ทำงาน หรือนายจ้าง รวมไปถึงเหตุผลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

นอกจากนี้ หลังการลงทะเบียน (เมื่อใส่เบอร์มือถือที่ติดต่อได้) ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน และสิทธิตามมาตรการผ่านทางข้อความ SMS ทั้งนี้ จะได้เงินเร็วที่สุดคือ 7 วันทำการ และจะได้รับเงินเยียวยาผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 

  • บัญชีธนาคารที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน
  • หรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

 

“หากผู้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน กระทรวงการคลังก็พร้อมจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป ดังนั้นไม่ใช่ใครมาก่อนได้ก่อน” 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  

 

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยลงทะเบียนออนไลน์ได้ 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories