×

RECMA จัดอันดับ เดนท์สุฯ ครองแชมป์ผู้นำส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 ของไทย [PR NEWS]

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2022
  • LOADING...
RECMA

เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) (เดนท์สุฯ ประเทศไทย) ได้รับการจัดอันดับล่าสุด ครองแชมป์ผู้นำส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีมูลค่ารวมสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศไทย จากรายงานการจัดอันดับเชิงปริมาณและคุณภาพล่าสุดของ RECMA สถาบันวิจัยประเมินผลธุรกิจสื่อระดับโลก พร้อมยกให้เป็นสุดยอดมีเดียเอเจนซีคุณภาพ ต่อเนื่องกัน 7 ปีซ้อน ส่งผลให้ธุรกิจสื่อของเดนท์สุฯ ประเทศไทย มีการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ

 

จากรายงานการจัดอันดับเชิงปริมาณและคุณภาพล่าสุดของ RECMA สถาบันวิจัยประเมินผลธุรกิจ และการให้บริการมีเดียเอเจนซีระดับโลก ระบุว่า สายงานบริการด้านธุรกิจมีเดียของเดนท์สุฯ ประเทศไทย ร่วมด้วยกลุ่มบริษัทมีเดียเอเจนซีในเครือ เช่น บจก.คาราท (ประเทศไทย), บจก.เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) และ บจก.ไอพรอสเพค (ประเทศไทย) เป็นกลุ่มเครือข่ายมีเดียเอเจนซีเน็ตเวิร์กที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด 33.4% สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อภายในประเทศ ซึ่งทิ้งห่างคู่แข่งในอันดับที่ 2 กว่า 1.9% และอันดับ 3 กว่า 15% ตามลำดับ

 

ทั้งนี้ บจก.คาราท (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการสื่อสารแบรนด์ สื่อโฆษณา และการนำเสนอโซลูชันการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลครบวงจร มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจกว่า 8% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความสำเร็จที่ดำเนินธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ จนนำมาสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีเยี่ยมในปี 2564 รวมถึง บจก.เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) มีเดียเอเจนซีระดับโลกด้านการบริการโซลูชันการตลาดแบบบูรณาการครบวงจร และการตลาดเฉพาะบุคคล (Personalization Marketing) ก็มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจกว่า 19% ความสำเร็จเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการบูรณาการด้านสื่อสารทางการตลาดที่ครอบคลุมในทุกมิติของเดนท์สุฯ ประเทศไทย ตามมาตรฐานการบริการด้านสื่อระดับโลก ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นำเสนอบริการที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าอย่างแท้จริง ส่งผลให้สายงานธุรกิจสื่อของเดนท์สุฯ ประเทศไทย มีการเติบโตที่แข็งแกร่งและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

 

RECMA

วิสาส์น สิริจันทานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบริการด้านมีเดีย เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 

“ผมรู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สายงานบริการธุรกิจมีเดียของเราประสบความสำเร็จ และธุรกิจมีการเติบโตที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ที่เดนท์สุฯ เราสร้างสรรค์วิธีการทำงานผ่านการบูรณาการระหว่างข้อมูลและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยนำมาวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างแบบเรียลไทม์ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าได้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 

“นอกจากนี้ รายงานล่าสุดของ RECMA ยังระบุต่อไปอีกว่า ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากร ที่ผสานรวมเข้ากับประสิทธิภาพและความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่เรามี เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้รับการยกย่องในฐานะมีเดียเอเจนซีที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อโฆษณาสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในไทย และมีคุณภาพการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน อย่างไรก็ดี ผมขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกท่าน ที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ รางวัลแห่งความสำเร็จเหล่านี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาของเราที่จะรักษามาตรฐานการส่งมอบบริการธุรกิจสื่อครบวงจรที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราตลอดไป” คุณวิสาส์น สิริจันทานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบริการด้านมีเดีย เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

 

อนึ่ง RECMA เป็นสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสื่อระดับโลก ซึ่งรายงานล่าสุดได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากมีเดียเอเจนซีจำนวน 900 บริษัทในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ‘ภาพรวมอัตราผลลัพธ์ของการเติบโตธุรกิจสื่อ’ ซึ่งจัดอันดับจากการประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยอ้างอิงผลการสำรวจจากจำนวนปริมาณของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีการเติบโตตามจริง และวัดผลมูลค่ารวมผลลัพธ์ทางธุรกิจจากปริมาณการซื้อ-ขายสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ รวมถึงมูลค่ารวมของกิจกรรมที่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพื่อการดำเนินงานทางดิจิทัล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างสรรค์เนื้อหา กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด และการเป็นผู้สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ    

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising