×

รองโฆษกรัฐบาลชี้แจงการลดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุรายได้สูง หวังดึงงบประมาณช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนกว่า ส่วนเบี้ยผู้สูงอายุคนเดิมยังมีสิทธิอยู่

โดย THE STANDARD TEAM
14.08.2023
  • LOADING...
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันนี้ (14 สิงหาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีสาระหลักเพิ่มเติมคือ เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุนั้น จะต้องมีการออกระเบียบกำหนดรายละเอียดจากนี้อีกโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ก่อนวันที่ระเบียบใช้บังคับจะยังมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป

 

ส่วนที่มีการกล่าวว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลไม่มีความสามารถในการหาเงิน รัชดาชี้แจงว่า ที่ผ่านมาเศรษฐกิจดีขึ้น รัฐบาลจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น มีการจดทะเบียนการค้าบริษัทต่างชาติ การขอการสนับสนุนการลงทุนต่างชาติเพิ่มต่อเนื่อง มีตัวชี้วัดความสามารถในการจัดหารายได้ ดูจากตัวเลขการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร 7 เดือนของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566) เก็บรายได้สูงกว่าปีก่อน 6.5% สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 107,101 ล้านบาท หรือ 11.10% 

 

รัชดากล่าวอีกว่า ขณะที่ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2566 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.4% และสูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 8.9% นี่คือความสามารถของรัฐบาลในการหารายได้

 

ส่วนประเด็นที่มีการดราม่าว่า เป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพลเมืองไทยหรือไม่นั้น รัชดากล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม มุ่งแก้ปัญหาประชาชนอย่างมุ่งเป้าในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ วันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะเพิ่มต่อเนื่อง 

 

“งบประมาณจากเคยตั้งไว้ 5 หมื่นล้านต่อปี เพิ่มเป็น 8 หมื่นล้าน และแตะ 9 หมื่นล้านแล้วในปีงบประมาณ 2567 ดังนั้นหากลดการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้สูงหรือผู้สูงอายุที่ร่ำรวย เพราะงบประมาณที่จ่ายให้ไปอาจไม่มีความจำเป็น ถือเป็นการใช้นโยบายการคลังที่พุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือไปยังกลุ่มคนที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนกว่า อีกทั้งคือการสร้างความยั่งยืนทางการคลังระยะยาว ขอฝ่ายการเมืองอย่ามองเป็นการลักไก่เลย” รัชดากล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising