×

ขั้นตอนการจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่าน LINE OA ‘หมอพร้อม’ 1 พ.ค. นี้

29.04.2021
  • LOADING...
หมอพร้อม

สถานการณ์เกี่ยวกับการฉีดและจัดการวัคซีนในประเทศไทยเป็นประเด็นร้อนที่เชื่อว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่าน LINE Official ‘หมอพร้อม’ ที่เปิดให้เริ่มลงทะเบียนแล้วในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ทั้งหมดนี้มีอะไรต้องรู้บ้าง เราสรุปมาให้แล้ว 

 

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 กระทรวงสาธารณสุขเผยตัวเลขล่าสุดว่าตอนนี้มีการฉีดวัคซีนในประเทศไทยแล้วทั้งหมด 1,344,646 โดส โดยในจำนวนนี้แบ่งออกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกจำนวน 1,059,721 ราย และเข็มที่ 2 ทั้งหมด 284,925 ราย (ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ ถึง 28 เมษายน 2564) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบระบบการจองคิวการฉีดวัคซีนไว้ทั้งหมด 4 ช่องทางได้แก่ 

 

  1. LINE Official หมอพร้อม
  2. Application หมอพร้อม
  3. โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา 
  4. และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม). หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) ในพื้นที่ (*หมายเหตุ: 3 และ 4 สำหรับประชาชนที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟน)

 

สำหรับประชาชนที่สามารถใช้ LINE และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน การจองคิวการฉีดวัคซีนผ่านช่องทาง ‘หมอพร้อม’ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะแบ่งคิวตามลำดับความเสี่ยงออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 

 

กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 

กลุ่มนี้ลงทะเบียนได้เลย และเริ่มฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ อายุ 60 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 และโรคประจำตัวเรื้อรังได้แก่ โรคทางเดินหายใจรุนแรง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรังระยะ 5, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน (ผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

 

กลุ่มที่ 2: ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18-59 ปี 

กลุ่มนี้เริ่มลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคม และเริ่มฉีดในเดือนสิงหาคม 2564 

 

ฟังก์ชันการให้บริการหมอพร้อม V.2 มีทั้งหมด 12 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 

 

1. เพิ่มเพื่อน และลงทะเบียนการใช้งาน 

(LINE Official หมอพร้อม จะทำหน้าที่เป็นช่องทางการจองคิว และสื่อสารให้ข้อมูล นอกจากการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนแล้ว ยังสามารถกดดูรายการสถานการณ์โควิด-19 แบบรายวัน รวมถึงการค้นหาหน่วยบริการโควิด-19 ในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย เมื่อลงทะเบียนจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งแนะนำให้อ่านรายละเอียดให้ดี)

 

2. เพิ่มบุคคลอื่น 

(ในกรณีลงทะเบียนให้คนในครอบครัว) 

 

3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

หากยังไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย จะขึ้นตัวหนังสือสีแดง หากอยู่ในกลุ่มเป้าหมายจะขึ้นตัวหนังสือสีเขียวและดำเนินการต่อได้ 

 

4. จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 

(ขั้นตอนนี้จะมีการทำแบบคัดกรอง และแจ้งผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 นี้กดยินยอมหากต้องการเข้ารับวัคซีน และดำเนินการต่อในการจองวัน เวลา และโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับวัคซีน)

 

5. เปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 

6. แจ้งเตือนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 

7. ยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 

(หลังฉีดวัคซีนเรียบร้อย คุณจะได้รับข้อความยืนยันการรับวัคซีน และใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจะเกิดขึ้นได้ภายใน 24 ชั่วโมง) 

 

8. ประเมินอาการ AEFI หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (1 วัน, 2-7 วัน, 8-30 วัน)

9. แจ้งเตือนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 

10 .ยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 

(หลังฉีดวัคซีนเรียบร้อย คุณจะได้รับข้อความยืนยันการรับวัคซีน และใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายใน 24 ชั่วโมง)

 

11. การออกใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Vaccination Certificate) 

12. ประเมินอาการ AEFI หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (1 วัน, 2-7 วัน, 8-30 วัน)

 

เมื่อทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ ได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 1493 

 

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising